Kiedy spodziewane jest rozpoczęcie działalności przez Jednolity Sąd Patentowy?

Udostępnij:

W dniu 19 stycznia 2022 r. wszedł w życie Protokół dotyczący tymczasowego stosowania Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA).

Na dzień dzisiejszy nie można jeszcze wskazać dokładnej daty, od kiedy UPC otworzy swoje drzwi dla pierwszych powodów, pozwanych i ich pełnomocników. Prognozuje się jednak, że z początkiem lipca 2022 r. może rozpocząć się poprzedzający oficjalny start całego systemu okres przygotowawczy (tzw. sunrise period), który ma trwać trzy miesiące. Od tego momentu możliwe będzie składanie wniosków o wyłączenie  dotychczas udzielonych patentów europejskich spod właściwości UPC (tzw. opt-out), co będzie stanowić pierwszą strategicznie istotną decyzję po stronie uprawnionych.

Jeśli wskazane przewidywania potwierdzą się, Jednolity Sąd Patentowy powinien rozpocząć działalność w ostatnim kwartale 2022 r. Dotychczasowy stan przygotowań pozwala stwierdzić, że nawet w przypadku niespodziewanych wydarzeń opóźniających start tego systemu zacznie on funkcjonować najdalej z początkiem 2023 r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl