Udostępnij:

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w dowolnej postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochronie podlega sposób wyrażenia. Ustalenie utworu nie jest tym samym co jego utrwalenie. Ustalenie nie wymaga odzwierciedlenia utworu na nośniku materialnym. Ustalenie jest pewnym uzewnętrznieniem, tak by możliwa była indywidualizacja utworu (np. recytacja stworzonego wiersza będzie ustaleniem utworu).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl