W jaki sposób zareagować, kiedy inny podmiot zarejestruje w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy podobny do mojego?

Udostępnij:

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów nie zawsze rejestracja podobnego lub identycznego oznaczenia względem wcześniejszego znaku towarowego będzie stanowiła naruszenie. Ustawodawca dopuszcza sytuację współistnienia podobnych/identycznych oznaczeń, zatem rekomenduje się dokonanie wstępnej analizy okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy, by następnie określić najbardziej efektywne dla klienta postępowanie.

W wyniku wejścia w życie zmian w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 t.j. z późn. zm.), z dniem 15 kwietnia 2016 r. w Polsce zaczął obowiązywać tzw. sprzeciwowy system rejestracji znaków towarowych, który niejako nakłada na uprawnionych z wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe obowiązek monitorowania nowych zgłoszeń znaków towarowych w celach sprzeciwowych (uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego ma 3 miesiące od daty opublikowania w Biuletynie Urzędu Patentowego zgłoszenia znaku towarowego na wniesienie wobec tego zgłoszenia sprzeciwu opartego na ustawowych przesłankach tzw. względnych przeszkodach rejestracji znaku towarowego).

Powyższa wzmianka nie stanowi wyczerpującego objaśnienia możliwych do podjęcia działań, w tym postępowania sprzeciwowego, toteż w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości w tym zakresie uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią JWP.

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP