W jaki sposób zareagować, kiedy inny podmiot zarejestruje w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy podobny do mojego?

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów nie zawsze rejestracja podobnego lub identycznego oznaczenia względem wcześniejszego znaku towarowego będzie stanowiła naruszenie. Ustawodawca dopuszcza sytuację współistnienia podobnych/identycznych oznaczeń, zatem rekomenduje się dokonanie wstępnej analizy okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy, by następnie określić najbardziej efektywne dla klienta postępowanie.

W wyniku wejścia w życie zmian w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 t.j. z późn. zm.), z dniem 15 kwietnia 2016 r. w Polsce zaczął obowiązywać tzw. sprzeciwowy system rejestracji znaków towarowych, który niejako nakłada na uprawnionych z wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe obowiązek monitorowania nowych zgłoszeń znaków towarowych w celach sprzeciwowych (uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego ma 3 miesiące od daty opublikowania w Biuletynie Urzędu Patentowego zgłoszenia znaku towarowego na wniesienie wobec tego zgłoszenia sprzeciwu opartego na ustawowych przesłankach tzw. względnych przeszkodach rejestracji znaku towarowego).

Powyższa wzmianka nie stanowi wyczerpującego objaśnienia możliwych do podjęcia działań, w tym postępowania sprzeciwowego, toteż w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości w tym zakresie uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią JWP.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl