Fundusze UE

Udostępnij:

Pozyskanie środków pochodzących z dotacji europejskich stanowić może milowy krok dla rozwoju firm oraz projektów prowadzonych przez różne instytucje. Dlatego kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wspiera przedsiębiorstwa, uczelnie oraz organizacje opracowujące wnioski o dofinansowanie. Pomagamy w przygotowaniu tych elementów, które dotyczą własności przemysłowej, m.in. w ramach takich programów jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia czy inne programy regionalne.

W zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i pozyskiwania funduszy współpracujemy z doświadczonymi doradcami, którzy od wielu lat z powodzeniem świadczą kompleksowe usługi, wspierając wnioskodawców w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. O tym, w jaki sposób można pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich i środków krajowych, można się dowiedzieć miedzy innymi z video-bloga naszego partnera – firmy Crido Taxand.

Usługi:

 • audyt stanu własności intelektualnej na potrzeby projektu
 • przeprowadzanie badań stanu techniki pod kątem ustalenia innowacyjności rozwiązania oraz ustalenia konkurentów w branży
 • przeprowadzanie badań zdolności patentowej
 • przeprowadzanie badań czystości patentowej dla opracowanego/wprowadzonego na rynek rozwiązania
 • przeprowadzanie badań patentowych pod kątem wstępnej oceny ryzyka ewentualnego naruszenia praw wyłącznych
 • przeprowadzenie badań i monitoringu wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • opracowywanie raportów z badań obejmujące elementy wymagane w projekcie
 • opracowywanie strategii ochrony w zakresie własności intelektualnej
 • opracowywanie opisów patentowych i dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz prowadzenie postępowań zgłoszeniowych w Polsce i za granicą
 • opracowywanie wyceny czynności związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej w projekcie, stanowiące element kosztorysu do części finansowej wniosku
 • opracowywanie umów i regulaminów określających relacje podmiotów uczestniczących w realizacji prac B+R założonych w projekcie
 • opracowywanie umów licencyjnych oraz umów przeniesienia praw wyłącznych
 • prowadzenie postępowań przed urzędami patentowym w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych i sądami w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej
 • prowadzenie negocjacji i mediacji na każdym etapie projektu

Nasi partnerzy:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne

Transakcje

IP Due Diligence

Transfer technologii

Start-upy

Szkolenia

Zarządzanie własnością intelektualną

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl