Pozyskanie funduszy europejskich

Udostępnij:

Pozyskanie środków pochodzących z dotacji europejskich (tzw. fundusze europejskie) może stanowić milowy krok dla rozwoju firm oraz projektów prowadzonych przez różne instytucje. Dlatego kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi wspiera przedsiębiorstwa, uczelnie oraz organizacje opracowujące wnioski o dotacje unijne. Pomagamy w przygotowaniu tych elementów, które dotyczą własności przemysłowej, m.in. w ramach takich programów jak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia czy inne programy regionalne.

W zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i pozyskiwania funduszy współpracujemy z doświadczonymi doradcami, którzy od wielu lat z powodzeniem świadczą kompleksowe usługi, wspierając wnioskodawców w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Eksperci ZAGA Fundusze Europejskie dla firm od 2004 roku świadczą specjalistyczne i kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i innych podmiotów publicznych i prywatnych. Specjalizują się przede wszystkim w doradztwie unijnym, czyli pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z funduszy europejskich. Wspierają firmy w obszarze B+R, innowacji oraz transferu i wdrażania nowych technologii, zapewniając wsparcie biznesowe i pozyskując finansowanie ze środków publicznych oraz innych źródeł. Doradzają przedsiębiorstwom również w zakresie ulg podatkowych, a ich ogromne doświadczenie w doradztwie unijnym (zwłaszcza pozyskiwanie funduszy UE) wykorzystują również podczas przeprowadzania zewnętrznych audytów projektów dofinansowanych ze środków UE. Specjaliści z Ayming Polska wspierają firmy w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i osiąganiu lepszych wyników finansowych. Pomagają firmom w trzech głównych obszarach: finansowaniu innowacji (ulgi proinnowacyjne, dotacje, granty rządowe, Polska Strefa Inwestycji), kosztów pracy (składka wypadkowa, PFRON, platforma do zarządzania środowiskiem pracy – Acciline+, dofinansowanie ZUS na poprawę BHP), poodatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, nowe inwestycje, segregacja kosztów).

Fundusze unijne – usługi:

 • audyt stanu własności intelektualnej na potrzeby projektu (dotacje unijne dla firm już istniejących)
 • przeprowadzanie badań stanu techniki pod kątem ustalenia innowacyjności rozwiązania oraz ustalenia konkurentów w branży
 • przeprowadzanie badań zdolności patentowej
 • przeprowadzanie badań czystości patentowej dla opracowanego/wprowadzonego na rynek rozwiązania
 • przeprowadzanie badań patentowych pod kątem wstępnej oceny ryzyka ewentualnego naruszenia praw wyłącznych
 • przeprowadzenie badań i monitoringu wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • opracowywanie raportów z badań obejmujące elementy wymagane w projekcie (dotacje dla istniejących firm)
 • opracowywanie strategii ochrony w zakresie własności intelektualnej pod dotacje z UE
 • opracowywanie opisów patentowych i dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz prowadzenie postępowań zgłoszeniowych w Polsce i za granicą
 • opracowywanie wyceny czynności związanych z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej w projekcie, stanowiące element kosztorysu do części finansowej wniosku o dotacje europejskie
 • opracowywanie umów i regulaminów określających relacje podmiotów uczestniczących w realizacji prac B+R założonych w projekcie (dotacje unijne na rozwój firmy)
 • opracowywanie umów licencyjnych oraz umów przeniesienia praw wyłącznych
 • prowadzenie postępowań przed urzędami patentowym w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych i sądami w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej
 • prowadzenie negocjacji i mediacji na każdym etapie projektu, którego źródłem finansowania są dotacje z unii europejskiej

Partnerzy

 

 

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza działająca w 14 krajach w Europie i Ameryce Północnej. Misją Ayming jest pomoc firmom w zdobywaniu środków na innowacje i rozwój pracowników.

Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i osiąganiu lepszych wyników finansowych. Pomagamy firmom w trzech obszarach:

 • Finansowanie innowacji (ulgi proinnowacyjne, dotacje, granty rządowe, Polska Strefa Inwestycji)
 • Koszty pracy (składka wypadkowa, PFRON, platforma do zarządzania środowiskiem pracy – Acciline+, dofinansowanie ZUS na poprawę BHP)
 • Podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, nowe inwestycje, segregacja kosztów)

Przewodniczymy Zespołowi ds. Ulg Innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Jesteśmy członkiem Business Centre Club. Jakość świadczonych przez nas usług potwierdza Certyfikat ISO 9001:2015.

Poznaj nas >>

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne dla firm

Przeniesienie praw własności intelektualnej

Audyt IP Due Diligence

Transfer technologii

Obsługa prawna start-upów

Szkolenia z własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl