Audyt IP Due Diligence

Udostępnij:

Audyt IP due diligence (audyt praw własności intelektualnej) to narzędzie pozwalające odpowiedzialnie planować i prowadzić działalność gospodarczą. Wykorzystywane jest przy budowie strategii rozwoju firmy lub projektu, dokonywaniu przekształceń własnościowych i reorganizacji, a także przy zawieraniu transakcji handlowych, wprowadzaniu nowych produktów na rynek czy w procesach inwestycyjnych.

Procedura IP due diligence skierowana jest do właścicieli firm i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, którzy chcą zweryfikować kondycję podmiotu, jego strategię oraz efektywność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Z usługi równie często korzystają potencjalni nabywcy praw własności intelektualnej, inwestorzy, partnerzy biznesowi oraz firmy, które wykorzystują prawa własności intelektualnej w procedurze uzyskiwania kredytu.

Kluczowym elementem analizy IP due diligence jest zebranie, zweryfikowanie i ocena danych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej badanego przedsiębiorstwa. Nasz audyt realizujemy w oparciu o autorski kwestionariusz online. Wszystkie badania podejmowane w ramach usługi (badania patentowe, znaków towarowych i wzorów przemysłowych) prowadzimy, korzystając z profesjonalnych narzędzi: baz danych, poszukiwawczych i analitycznych. Nasze audyty IP due diligence cechuje kompleksowe i zindywidualizowane podejście, ich cel i zakres dostosowujemy każdorazowo do specyficznych potrzeb firmy.

IP Due Diligence – usługi:

 • mapa IP – identyfikacja wartości niematerialnych w przedsiębiorstwie
 • analiza stanu prawnego praw własności intelektualnej
 • weryfikacja i analiza ważności praw wyłącznych
 • weryfikacja i analiza ograniczeń w dysponowaniu prawami własności intelektualnej
 • weryfikacja i analiza potencjalnych naruszeń praw własności intelektualnej
 • weryfikacja i analiza innych obciążeń dotyczących praw własności intelektualnej
 • badania freedom to operate (FTO) dla wybranych rozwiązań
 • badania zdolności rejestrowej oznaczeń, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
 • ocena mocnych i słabych stron portfolio własności intelektualnej
 • rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem i minimalizacji zagrożeń w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne dla firm

Przeniesienie praw własności intelektualnej

Transfer technologii

Obsługa prawna start-upów

Szkolenia z własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną

Pozyskanie funduszy europejskich

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl