IP Due Diligence

Udostępnij:

Audyt praw własności intelektualnej to narzędzie pozwalające odpowiedzialnie planować i prowadzić działalność gospodarczą. Wykorzystywane jest przy budowie strategii rozwoju firmy lub projektu, dokonywaniu przekształceń własnościowych i reorganizacji, a także przy zawieraniu transakcji handlowych, wprowadzaniu nowych produktów na rynek czy w procesach inwestycyjnych.

IP due diligence skierowany jest do właścicieli firm i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, którzy chcą zweryfikować kondycję podmiotu, jego strategię oraz efektywność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Z usługi równie często korzystają potencjalni nabywcy praw własności intelektualnej, inwestorzy, partnerzy biznesowi oraz firmy, które wykorzystują prawa własności intelektualnej w procedurze uzyskiwania kredytu.

Kluczowym elementem IP due diligence jest zebranie, zweryfikowanie i ocena danych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej badanego przedsiębiorstwa. Nasz audyt realizujemy w oparciu o autorski kwestionariusz online. Wszystkie badania podejmowane w ramach usługi (badania patentowe, znaków towarowych i wzorów przemysłowych) prowadzimy, korzystając z profesjonalnych narzędzi: baz danych, poszukiwawczych i analitycznych. Nasze audyty IP due diligence cechuje kompleksowe i zindywidualizowane podejście, ich cel i zakres dostosowujemy każdorazowo do specyficznych potrzeb firmy.

Usługi:

 • identyfikacja wartości niematerialnych w przedsiębiorstwie (mapa IP)
 • analiza stanu prawnego praw własności intelektualnej
 • weryfikacja i analiza ważności praw wyłącznych
 • weryfikacja i analiza ograniczeń w dysponowaniu prawami własności intelektualnej
 • weryfikacja i analiza potencjalnych naruszeń praw własności intelektualnej
 • weryfikacja i analiza innych obciążeń dotyczących praw własności intelektualnej
 • badania freedom to operate (FTO) dla wybranych rozwiązań
 • badania zdolności rejestrowej oznaczeń, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
 • ocena mocnych i słabych stron portfolio własności intelektualnej
 • rekomendacje dotyczące zarządzania ryzykiem i minimalizacji zagrożeń w zakresie ochrony praw własności intelektualnej

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne

Transakcje

Transfer technologii

Start-upy

Szkolenia

Zarządzanie własnością intelektualną

Fundusze UE

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?