Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Doradztwo strategiczne
 • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Sławomir Budziński
rzecznik patentowy
Piotr Godlewski
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Iwona Płodzich-Hennig
rzecznik patentowy
Patrycja Cielenkiewicz
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Arletta Miciukiewicz-Dutt
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Jako zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej proponujemy Państwu kompleksowe doradztwo w celu opracowania optymalnej strategii ochrony praw wyłącznych.
 • doradzamy  w zakresie strategii ochrony i  zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy
 • przeprowadzamy audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej  (IP due dilligence )
 • sporządzamy badania i analizy odnośnie praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • monitorujemy zgłoszenia oraz rejestracje kolizyjne oznaczeń (watching services )
 • doradzamy Klientom odnośnie prawnych aspektów komercjalizacji praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • przygotowujemy umowy związane z ochroną własności intelektualnej
 • organizujemy i przeprowadzamy szkolenia oraz seminaria dt. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i UE dostosowane do potrzeb firmy
 • przeprowadzamy konsultacje w zakresie dotacji UE na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • sporządzamy wyceny praw własności intelektualnej i przemysłowej
Udostępnij