Doradztwo strategiczne dla firm

Udostępnij:

Efektywna ochrona własności intelektualnej wiąże się z długofalowym planowaniem i celowym działaniem. W procesie zarządzania przedsiębiorstwem warto zadbać o właściwą strategię ochrony własności intelektualnej, która wpierać będzie realizację celów biznesowych firmy, w tym celu warto zapoznać się z narzędziami oferowanymi w ramach usługi doradztwa strategicznego w JWP Rzecznicy Patentowi.

Dobra strategia zarządzania przedsiębiorstwem wymaga doradztwa strategicznego, usługa skierowana jest zarówno do małych, innowacyjnych firm, jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji. Bez względu na wielkość każda firma, która dąży do komercyjnego rozwoju swoich produktów i usług, potrzebuje ukierunkowanej i długoterminowej strategii ochrony własności intelektualnej. Podejście to polega na zdefiniowaniu przedmiotów ochrony (co chronić?), dobraniu odpowiednich form ochrony prawnej (jak chronić?), zakresu terytorialnego (gdzie chronić?) i czasowego (jak długo?) stosownie do celów i planów działania firmy oraz działań konkurencji, a także określeniu niezbędnych nakładów i działań organizacyjnych.

Korzystając z kompleksowego doradztwa strategicznego specjalistów kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, firma zyskuje multidyscyplinarną i skuteczną pomoc, która wydatnie wpływa na sposób działania przedsiębiorstw. Pozwala firmom nie tylko lepiej chronić tworzone rozwiązania, ale również budować przewagę konkurencyjną, maksymalizować zyski i osiągać zakładane cele biznesowe.

Doradztwo strategiczne – usługi:

 • opracowywanie strategii ochronypraw własności intelektualnej dostosowanej do zakładanych celów biznesowych
 • zarządzanie prawamiwłasności intelektualnej w kraju i za granicą
 • audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due diligence)
 • badania i analizy dotyczące stanu praw własności intelektualnej i przemysłowejw kraju i za granicą
 • monitoring zgłoszeń i rejestracji kolizyjnychoznaczeń
 • doradztwo w obszarze prawnych aspektów komercjalizacji praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • przygotowywanie umówzwiązanych z ochroną własności intelektualnej, m.in. umów licencyjnych, cesji, zastawu
 • konsultacje w zakresie dotacji unijnychna rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • sporządzanie we współpracy z doradcami finansowymi wycen praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • szkolenia dotyczące ochrony własności intelektualnejw Polsce i UE dostosowane do potrzeb firmy
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof
 • doradztwo dla firm w USA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Przeniesienie praw własności intelektualnej

Audyt IP Due Diligence

Transfer technologii

Obsługa prawna start-upów

Szkolenia z własności intelektualnej

Zarządzanie własnością intelektualną

Pozyskanie funduszy europejskich

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl