Doradztwo strategiczne

Udostępnij:

Efektywna ochrona własności intelektualnej wiąże się z długofalowym planowaniem i celowym działaniem. W procesie zarządzania przedsiębiorstwem warto zadbać o właściwą strategię ochrony własności intelektualnej, która wpierać będzie realizację celów biznesowych firmy.

Usługa doradztwa strategicznego skierowana jest zarówno do małych, innowacyjnych firm, jak i średnich oraz dużych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji. Bez względu na wielkość każdy podmiot, który dąży do komercyjnego rozwoju swoich produktów i usług, potrzebuje ukierunkowanej i długoterminowej strategii ochrony własności intelektualnej. Podejście to polega na zdefiniowaniu przedmiotów ochrony (co chronić?), dobraniu odpowiednich form ochrony prawnej (jak chronić?), zakresu terytorialnego (gdzie chronić?) i czasowego (jak długo?) stosownie do celów i planów działania firmy oraz działań konkurencji, a także określeniu niezbędnych nakładów i działań organizacyjnych.

Korzystając z kompleksowego doradztwa specjalistów kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, klienci zyskują multidyscyplinarną i skuteczną pomoc, która wydatnie wpływa na sposób działania przedsiębiorstw. Pozwala firmom nie tylko lepiej chronić tworzone rozwiązania, ale również budować przewagę konkurencyjną, maksymalizować zyski i osiągać zakładane cele biznesowe.

Usługi:

  • opracowywanie strategii ochrony praw własności intelektualnej dostosowanej do zakładanych celów biznesowych
  • zarządzanie prawami własności intelektualnej w kraju i za granicą
  • audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due diligence)
  • badania i analizy dotyczące stanu praw własności intelektualnej i przemysłowej w kraju i za granicą
  • monitoring zgłoszeń i rejestracji kolizyjnych oznaczeń
  • doradztwo w obszarze prawnych aspektów komercjalizacji praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • przygotowywanie umów związanych z ochroną własności intelektualnej, m.in. umów licencyjnych, cesji, zastawu
  • konsultacje w zakresie dotacji unijnych na rzecz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
  • sporządzanie we współpracy z doradcami finansowymi wycen praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • szkolenia dotyczące ochrony własności intelektualnej w Polsce i UE dostosowane do potrzeb firmy

Usługi pokrewne

Transakcje

IP Due Diligence

Transfer technologii

Start-upy

Szkolenia

Zarządzanie własnością intelektualną

Fundusze UE

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?