Badania wzorów przemysłowych

Udostępnij:

W przypadku wielu produktów to właśnie charakterystyczny wygląd jest znakiem rozpoznawczym zachęcającym konsumenta do zakupu. Oryginalny design czy atrakcyjne opakowanie w wielu branżach decydują o sukcesie rynkowym. Dlatego też firmy przeznaczają niemałe kwoty na ich rozwój. Kluczem do czerpania zysków jest skuteczna, sformalizowana ochrona wzorów przemysłowych.

Już w trakcie projektowania wyglądu i formy produktów, czyli przed wprowadzeniem ich na rynek, warto upewnić się, czy nie będą one zbyt podobne do wcześniej zarejestrowanych wzorów i czy ich wykorzystanie nie narazi przedsiębiorstwa na zarzut naruszenia praw osób trzecich. W tym celu pomocna jest wyszukiwarka wzorów przemysłowych. Systematyczny monitoring rynku i baz urzędów patentowych pozwala szybciej reagować na pojawiające się na rynku wzory przemysłowe, gdy inny przedsiębiorca wykorzysta nasze projekty w swojej działalności. Daje także możliwość skutecznej obrony przed zarzutami użycia cudzego wzory przemysłowego lub gdy inny uczestnik rynku próbuje unieważnić nasze prawo z rejestracji.

Badania wzorów przemysłowych polegają na specjalistycznym przeszukaniu ustalonych zasobów baz danych. często rozszerzonym o badanie używania wzoru w Internecie. Pomagają w lepszym zaplanowaniu działań biznesowych, służą racjonalizacji wydatków oraz zwiększeniu bezpieczeństwa – ograniczenie ryzyka konfliktu z innymi podmiotami na rynku i ochrony własnych aktywów.

Badania wzorów przemysłowych – usługi:

  • badania wzorów przemysłowych i przestrzennych znaków towarowych w bazach Urzędu Patentowego RP, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowej Organizacji Własności Przemysłowej (WIPO) czy wybranych krajach świata
  • badania internetowe używania wzoru przemysłowego na rynku
  • badania stanu prawnego i zakresu ochrony wzorów przemysłowych
  • monitorowanie wzornictwa przemysłowego
  • monitorowanie konkurencji
  • audyt praw własności przemysłowej (IP due diligence)
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona wzorów przemysłowych

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl