Patenty

Udostępnij:

Stworzenie innowacyjnego rozwiązania to milowy krok do osiągnięcia sukcesu, ale to nie wystarczy, by móc się nim cieszyć. Wynalazek wymaga opracowania dopasowanej i skutecznej strategii ochrony, która zmaksymalizuje korzyści twórcy z jego eksploatacji, pokrywając jednocześnie wysokość nakładów poniesionych na badania i rozwój.

Uzyskanie patentu daje wyłączność korzystania z wynalazku w celach zarobkowych i zawodowych. Tym samym staje się znaczącym składnikiem majątkowym firmy i gwarantuje efektywną ochronę prawną wynalazku w razie naruszeń ze strony osób trzecich. Pozwala również zwiększyć dochody twórcy za sprawą udzielenia licencji na korzystanie z przedmiotu własności intelektualnej lub też jego sprzedaży. Patent niezaprzeczalnie wzmacnia renomę przedsiębiorstwa i wpływa na wzrost poziomu jego innowacyjności.

Zapewnianie kompleksowej ochrony wynalazków jest jednym z kluczowych obszarów działalności kancelarii patentowej JWP Rzecznicy Patentowi. Od blisko 30 lat nasi specjaliści oferują profesjonalną pomoc w pozyskiwaniu praw wyłącznych na wynalazki w Polsce i na świecie. W zakresie naszych usług znajdują się badania patentowe poprzedzające zgłoszenie patentowe, pomoc i przedstawicielstwo w trakcie postępowania rejestrowego a także działania na rzecz utrzymania w mocy przyznanych praw. Jednocześnie czuwamy, by w całym procesie przeciwdziałać naruszeniom praw wyłącznych do wynalazków przez osoby trzecie. Nasi doradcy posiadają wykształcenie techniczne i specjalistyczną wiedzę prawną z zakresu ochrony wynalazków. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywali zarówno w kancelariach patentowych jak i w firmach technologicznych a także w pracy badawczo-rozwojowej w instytutach i na uczelniach. Dzięki temu znakomicie rozumieją zarówno potrzeby naukowców oraz twórców rozwiązań jak i przedsiębiorców.

Usługi – patenty:

 • badania patentowe w tym stanu techniki, zdolności patentowej, stanu prawnego, zakresu ochrony czy czystości patentowej
 • opinie odnośnie zdolności patentowej wynalazku
 • postępowania rejestrowe w sprawach zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym (UPRP), europejskim (EPO) i międzynarodowym trybie PCT
 • walidacje patentów europejskich
 • dodatkowe świadectwa ochronne SPC
 • monitorowanie terminów płatności opłat urzędowych
 • wnoszenie opłat za udzielenie i odnowienie patentów
 • wpisy i zmiany w rejestrach patentowych
 • postępowania sporne w sprawach wynalazków przed Urzędem Patentowym RP i EPO oraz postępowania przed sądami administracyjnymi i sądami UE
 • sporządzanie listów ostrzegawczych odnośnie naruszeń patentów
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w sprawach dotyczących wynalazków
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących ochrony wynalazków przed naruszeniami
 • przygotowywanie opinii prawnych i analiz dotyczących wynalazków
 • przygotowywanie umów dotyczących patentów, m.in. dotyczących procesu ich wdrożenia i komercjalizacji
 • obsługa transakcji związanych z obrotem patentami – kupno, sprzedaż, udzielenie licencji itp.
 • opracowywanie strategii ochrony rozwiązań technicznych w przedsiębiorstwie

Postępowanie patentowe - procedury

Tryb krajowy

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Walidacje patentu europejskiego

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona prawa odmian roślin

Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC)

Tłumaczenia techniczne specjalistyczne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl