Gdzie będzie znajdować się Jednolity Sąd Patentowy?

Jednolity Sąd Patentowy (ang. Unified Patent Court – UPC) będzie składał się z dwóch instancji.

Sąd Pierwszej Instancji będzie składał się z oddziału centralnego oraz z oddziałów lokalnych i regionalnych.

Oddział centralny pierwotnie miał mieć swoją siedzibę w Paryżu oraz filie w Monachium i Londynie. W związku jednak z brexitem ostatnia z tych lokalizacji straciła na aktualności. UPC jest co prawda sądem międzynarodowym, ale przeznaczonym wyłącznie dla państw członkowskich UE. W związku z tym przewiduje się, że druga filia UPC może mieć siedzibę w Mediolanie. Nie można również wykluczyć, że w braku porozumienia odnośnie tej lokalizacji powstanie wyłącznie filia monachijska.

Oddział lokalny tworzy się z kolei w państwie członkowskim, które przystąpiło do Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA), na wniosek tego państwa zgodnie ze statutem. Siedzibę oddziału lokalnego wyznacza wnioskujące państwo członkowskie, w którym ma znajdować się dany oddział lokalny.

Z kolei oddział regionalny tworzy się dla dwóch lub więcej umawiających się państw członkowskich na ich wniosek zgodnie ze statutem. Państwa te wyznaczają siedzibę oddziału regionalnego. Oddział regionalny może rozpoznawać sprawy w wielu lokalizacjach. Dotychczas podjęto decyzje o utworzeniu jednego oddziału regionalnego – Nordic-Baltic division, który będzie wspólny dla Szwecji, Litwy, Łotwy i Estonii. Jego siedziba będzie się mieścić w Sztokholmie.

Oddziały lokalne i regionalne co do zasady będą właściwe m.in. w sprawach powództw dotyczących faktycznych lub grożących naruszeń patentów europejskich.

Sąd Apelacyjny – będący sądem odwoławczym – będzie mieć siedzibę w Luksemburgu.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl