Walidacje patentu europejskiego

Udostępnij:

Uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku, na który został udzielony patent europejski wymaga przeprowadzenia walidacji praw ochronnych w wybranych krajach-stronach Konwencji o patencie europejskim. Uprawniony w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) informacji o udzieleniu patentu europejskiego zobowiązany jest złożyć wniosek o uznanie ważności patentu w urzędach patentowych krajów, w których patent ma obowiązywać. Szczegółowe wymagania procedury i praktyka odnośnie walidacji praw ochronnych kształtuje się rożnie w poszczególnych krajach. Niedopełnienie tej procedury w danym kraju w terminie może skutkować brakiem ochrony wynalazku na terytorium tego kraju.

Usługi walidacji patentów europejskich świadczone są w Kancelarii JWP przez wyspecjalizowany zespół doradców, w którego skład wchodzą rzecznicy patentowi, specjaliści i tłumacze. Koordynujemy kompleksowo czynności związane z walidacją patentu europejskiego w poszczególnych krajach współpracując także z gronem sprawdzonych partnerów zagranicznych. Dzięki temu zapewniamy klientom profesjonalną i sprawną obsługę, redukując obciążenie pracą administracyjną a także minimalizując wystąpienia nieplanowanych kosztów czy ryzyko nieumyślnej utraty patentu. Nasi eksperci czuwają nad przeprowadzeniem procedury walidacji w urzędzie patentowym, biorąc na siebie całą pracę administracyjną i koordynacyjną. Ponadto nasi klienci mają do dyspozycji serwis JWP Online, który wydatnie skraca proces komunikacji oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, m.in. dotyczących płatności. płatności.

Bogate doświadczenie naszych specjalistów i profesjonalna współpraca z innymi podmiotami powodują, że nasi kliencie mogą być pewni sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań w Polsce i za granicą.

Walidacja – usługi:

  • specjalistyczne tłumaczenia patentów europejskich weryfikowane przez ekspertów oraz rzeczników patentowych z dziedziny
  • profesjonalne tłumaczenia tekstów specjalistycznych, technicznych, medycznych oraz prawniczych
  • koordynowanie postępowań walidacyjnych poza Polską we współpracy z zagranicznymi partnerskimi kancelariami patentowymi
  • składanie wymaganej w procedurze walidacji dokumentacji do Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz wnoszenie opłat
  • dopełnianie wszelkich kwestii wynikających z oficjalnych wniosków Urzędu Patentowego dotyczących wymogów formalnych/zmiany danych rejestrowych w toku procedury walidacji
  • przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP (UP RP) zmodyfikowanych tłumaczeń po zakończeniu postępowania sprzeciwowego czy też ograniczeniu patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO)
  • uzyskanie ochrony tymczasowej
  • składanie oświadczeń o gotowości udzielenia licencji otwartej
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Procedury

Tryb europejski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona prawa odmian roślin

Tłumaczenia techniczne specjalistyczne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl