Logo JWP Rzecznicy Patentowi
W celu uzyskania skutecznej ochrony wynalazku na terytorium Polski, na który udzielony został patent europejski, uprawniony w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO informacji o udzieleniu patentu europejskiego (publikacji B1) zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenie tego patentu na język polski. Procedura ta jest określana jako walidacja (inaczej uznanie ważności) patentu europejskiego.

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu fachowych tłumaczeń patentów europejskich. Doświadczony zespół specjalistów oraz wypracowane wysokie standardy zapewniają sprawną i terminową realizację powierzonych nam zleceń.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę walidacji patentów przed Urzędem Patentowym RP obejmującą:

  • przygotowanie profesjonalnych, specjalistycznych tłumaczeń patentów europejskich (tłumaczenia są weryfikowane przez zespół rzeczników i specjalistów z poszczególnych dziedzin techniki);
  • terminowe złożenie do Urzędu Patentowego RP dokumentacji wymaganej w procedurze walidacji, oraz wniesienie niezbędnej opłaty;
  • przeprowadzenia zmian danych rejestrowych dotyczącego zgłaszającego na etapie procedury walidacji;
  • obsługę wezwań z Urzędu Patentowego dotyczących braków formalnych/zmian danych rejestrowych;
  • uzyskiwanie ochrony z europejskiego zgłoszenia patentowego;
  • uzyskiwanie wpisów w rejestrze patentowym oświadczeń o gotowości udzielenia licencji;
  • przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego poprawionych tłumaczeń po postępowaniu sprzeciwowym, ograniczeniu patentu przez EPO.
Udostępnij