Walidacje

Udostępnij:

Uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku, na który został udzielony patent europejski wymaga jego walidacji w wybranych krajach-stronach Konwencji o patencie europejskim. Uprawniony w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) informacji o udzieleniu patentu europejskiego zobowiązany jest złożyć wniosek o uznanie ważności patentu w urzędach patentowych krajów, w których patent ma obowiązywać. Szczegółowe wymagania procedury i praktyka odnośnie walidacji patentów europejskich kształtuje się rożnie w poszczególnych krajach. Niedopełnienie tej procedury w danym kraju w terminie może skutkować brakiem ochrony wynalazku na terytorium tego kraju.

Usługi walidacji patentów europejskich świadczone są w Kancelarii JWP przez wyspecjalizowany zespół doradców, w którego skład wchodzą rzecznicy patentowi, specjaliści i tłumacze. Koordynujemy kompleksowo czynności związane z walidacją patentów w poszczególnych krajach współpracując także z gronem sprawdzonych partnerów zagranicznych. Dzięki temu zapewniamy klientom profesjonalną i sprawną obsługę, redukując obciążenie pracą administracyjną a także minimalizując wystąpienia nieplanowanych kosztów czy ryzyko nieumyślnej utraty patentu. Ponadto nasi klienci mają do dyspozycji serwis JWP Online, który wydatnie skraca proces komunikacji oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, m.in. dotyczących płatności.

Bogate doświadczenie naszych specjalistów i profesjonalna współpraca z innymi podmiotami powodują, że nasi kliencie mogą być pewni sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań w Polsce i za granicą.

Usługi:

  • profesjonalne, specjalistyczne tłumaczenia patentów europejskich weryfikowanych przez zespół rzeczników patentowych z danej dziedziny
  • koordynowanie postępowań walidacyjnych poza Polską we współpracy z zagranicznymi partnerskimi kancelariami patentowymi
  • składanie wymaganej w procedurze walidacji dokumentacji do Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz wnoszenie opłat
  • dopełnianie wszelkich kwestii wynikających z oficjalnych wniosków Urzędu Patentowego dotyczących wymogów formalnych/zmiany danych rejestrowych w toku procedury walidacji
  • przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP (UP RP) zmodyfikowanych tłumaczeń po zakończeniu postępowania sprzeciwowego czy też ograniczeniu patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO)
  • uzyskanie ochrony tymczasowej
  • składanie oświadczeń o gotowości udzielenia licencji otwartej

Procedury

Tryb europejski

Usługi pokrewne

Patenty

Wzory użytkowe

Badania patentowe

Odnowienia i zmiany

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona odmian roślin

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?