Walidacje patentu europejskiego

Udostępnij:

Uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku, na który został udzielony patent europejski wymaga przeprowadzenia walidacji praw ochronnych w wybranych krajach-stronach Konwencji o patencie europejskim. Uprawniony w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) informacji o udzieleniu patentu europejskiego zobowiązany jest złożyć wniosek o uznanie ważności patentu w urzędach patentowych krajów, w których patent ma obowiązywać. Szczegółowe wymagania procedury i praktyka odnośnie walidacji praw ochronnych kształtuje się rożnie w poszczególnych krajach. Niedopełnienie tej procedury w danym kraju w terminie może skutkować brakiem ochrony wynalazku na terytorium tego kraju.

Usługi walidacji patentów europejskich świadczone są w Kancelarii JWP przez wyspecjalizowany zespół doradców, w którego skład wchodzą rzecznicy patentowi, specjaliści i tłumacze. Koordynujemy kompleksowo czynności związane z walidacją patentu europejskiego w poszczególnych krajach współpracując także z gronem sprawdzonych partnerów zagranicznych. Dzięki temu zapewniamy klientom profesjonalną i sprawną obsługę, redukując obciążenie pracą administracyjną a także minimalizując wystąpienia nieplanowanych kosztów czy ryzyko nieumyślnej utraty patentu. Nasi eksperci czuwają nad przeprowadzeniem procedury walidacji w urzędzie patentowym, biorąc na siebie całą pracę administracyjną i koordynacyjną. Ponadto nasi klienci mają do dyspozycji serwis JWP Online, który wydatnie skraca proces komunikacji oraz dostarcza wszystkich niezbędnych informacji, m.in. dotyczących płatności. płatności.

Bogate doświadczenie naszych specjalistów i profesjonalna współpraca z innymi podmiotami powodują, że nasi kliencie mogą być pewni sprawnej i terminowej realizacji powierzonych zadań w Polsce i za granicą.

Walidacja – usługi:

  • specjalistyczne tłumaczenia patentów europejskich weryfikowane przez ekspertów oraz rzeczników patentowych z dziedziny
  • profesjonalne tłumaczenia tekstów specjalistycznych, technicznych, medycznych oraz prawniczych
  • koordynowanie postępowań walidacyjnych poza Polską we współpracy z zagranicznymi partnerskimi kancelariami patentowymi
  • składanie wymaganej w procedurze walidacji dokumentacji do Urzędu Patentowego RP (UP RP) oraz wnoszenie opłat
  • dopełnianie wszelkich kwestii wynikających z oficjalnych wniosków Urzędu Patentowego dotyczących wymogów formalnych/zmiany danych rejestrowych w toku procedury walidacji
  • przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP (UP RP) zmodyfikowanych tłumaczeń po zakończeniu postępowania sprzeciwowego czy też ograniczeniu patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO)
  • uzyskanie ochrony tymczasowej
  • składanie oświadczeń o gotowości udzielenia licencji otwartej
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Procedury

Tryb europejski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona prawa odmian roślin

Tłumaczenia techniczne specjalistyczne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl