Postępowania sądowe

Udostępnij:

Prawa własności intelektualnej dają przedsiębiorcy mocną oręż w walce z naruszeniami i czynami nieuczciwej konkurencji, zwiększają bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym oraz umożliwiają uzyskanie środków kompensacyjnych. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną i doradztwo w postępowaniach sądowych w Polsce i Unii Europejskiej, a we współpracy z pełnomocnikami zagranicznymi także w innych jurysdykcjach.

Wspieramy klientów na wszystkich etapach sporów, od zarządzania ryzykiem i roszczeniami, przez negocjacje ugodowe i mediacje, aż po postępowanie sądowe w Polsce i za granicą oraz przed urzędami krajowymi i europejskimi. Doradzamy również w sytuacji, gdy to nasz klient stał się obiektem roszczeń w związku z zarzutem naruszenia cudzych praw.

Działania związane ze sprawami spornymi wymagają ugruntowanej wiedzy prawniczej i doświadczenia, jak również zdolności łączenia rozmaitych wielopłaszczyznowych aspektów sektorowych i realiów biznesowych. Nasz interdyscyplinarny zespół posiada te kompetencje. Skupia bowiem radców prawnych i adwokatów, rzeczników patentowych z przygotowaniem technicznym i prawnym oraz konsultantów różnych branż. Nasi pełnomocnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej przed krajowymi oraz europejskimi sądami. Dbają o bezpieczeństwo prawne i wspierają klientów w efektywnym korzystaniu z ochrony własności intelektualnej.

Postępowanie sądowe – usługi:

  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym dotyczących naruszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • prowadzenie postępowań cywilnych przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych
  • prowadzenie postępowań cywilnych przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach decyzji wydanych przez Urząd Patentowy RP (UPRP)
  • prowadzenie postępowań przed sądami arbitrażowymi, w tym sądem do spraw domen internetowych .pl, .eu, .com
  • a także: postępowanie przedsądowe oraz prowadzenie postępowań mediacyjnych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Walidacje patentu europejskiego

Ochrona znaków towarowych

Badania znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

Ochrona wzorów przemysłowych

Badania wzorów przemysłowych

Postępowania sporne

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Postępowania celne na granicy

Ochrona nazw domen internetowych

Ochrona prawa odmian roślin

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl