Postępowania sądowe

Udostępnij:

Prawa własności intelektualnej dają przedsiębiorcy mocną oręż w walce z naruszeniami i czynami nieuczciwej konkurencji, zwiększają bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym oraz umożliwiają uzyskanie środków kompensacyjnych. Zapewniamy wszechstronną pomoc prawną i doradztwo w postępowaniach sądowych w Polsce i Unii Europejskiej, a we współpracy z pełnomocnikami zagranicznymi także w innych jurysdykcjach.

Wspieramy klientów na wszystkich etapach sporów, od zarządzania ryzykiem i roszczeniami, przez negocjacje ugodowe i mediacje, aż po postępowania przed urzędami i sądami krajowymi czy europejskimi. Doradzamy również w sytuacji, gdy to nasz klient stał się obiektem roszczeń w związku z zarzutem naruszenia cudzych praw.

Działania związane ze sprawami spornymi wymagają ugruntowanej wiedzy prawniczej i doświadczenia, jak również zdolności łączenia rozmaitych wielopłaszczyznowych aspektów sektorowych i realiów biznesowych. Nasz interdyscyplinarny zespół posiada te kompetencje. Skupia bowiem radców prawnych i adwokatów, rzeczników patentowych z przygotowaniem technicznym i prawnym oraz konsultantów różnych branż. Nasi pełnomocnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej przed krajowymi oraz europejskimi sądami. Dbają o bezpieczeństwo prawne i wspierają klientów w efektywnym korzystaniu z ochrony własności intelektualnej.

Usługi:

  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym dotyczących naruszenia patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • prowadzenie postępowań cywilnych przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych
  • prowadzenie postępowań cywilnych przed Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach decyzji wydanych przez Urząd Patentowy RP (UPRP)
  • prowadzenie postępowań przed sądami arbitrażowymi, w tym sądem do spraw domen internetowych .pl, .eu, .com
  • prowadzenie postępowań mediacyjnych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Wzory użytkowe

Badania patentowe

Walidacje

Znaki towarowe

Badania znaków towarowych

Monitoring oznaczeń

Wzory przemysłowe

Badania wzorów przemysłowych

Postępowania sporne

Odnowienia i zmiany

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Postępowania celne

Domeny internetowe

Ochrona odmian roślin

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl