Prawo autorskie w Internecie

Udostępnij:

Skutkiem powszechnej dostępności Internetu stał się wzrost liczby twórców, pojawiły się nowe zjawiska o charakterze twórczym, ale też całkiem nowe problemy. Obecnie ze względu na łatwość rozpowszechniania i modyfikowania treści to w sieci najczęściej dochodzi do naruszeń praw autorskich.

Ze względu na swój dynamiczny i wieloaspektowy charakter Internet stawia przed prawodawcą i specjalistami zajmującymi się tą dziedziną trudne wyzwania. Zdarza się również, że prawo po prostu nie nadąża za postępem technologicznym. Wówczas ważna jest taka umiejętność stosowania przepisów, by osiągnąć zamierzony cel.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi dysponuje gronem doświadczonych ekspertów, którzy doradzają zarówno w zakresie prawnym, jak i biznesowym. Kompleksowość obsługi pozwala naszym klientom m.in. zwiększyć bezpieczeństwo własnych działań w sieci i skutecznie egzekwować swoje prawa.

Usługi:

  • doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną w Internecie
  • doradztwo w zakresie licencjonowania i obrotu prawami autorskimi
  • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z prawami autorskimi
  • przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów dotyczących m.in. tworzenia portalu internetowego, oprogramowania komputerowego, gier video
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach związanych z ochroną praw autorskich
  • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich, w tym także w Internecie
  • doradztwo w zakresie tworzenia strategii zarządzania własnością intelektualną w Internecie
  • doradztwo w zakresie egzekucji praw autorskich
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona praw autorskich

Tajemnica przedsiębiorstwa

Ochrona baz danych

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl