Ochrona praw autorskich w Internecie

Udostępnij:

Skutkiem powszechnej dostępności Internetu stał się wzrost liczby twórców, pojawiły się nowe zjawiska o charakterze twórczym, ale też całkiem nowe problemy. Obecnie ze względu na łatwość rozpowszechniania i modyfikowania treści to w sieci najczęściej dochodzi do naruszeń praw autorskich.

Ze względu na swój dynamiczny i wieloaspektowy charakter Internet stawia przed prawodawcą i specjalistami zajmującymi się tą dziedziną trudne wyzwania. Zdarza się również, że prawo po prostu nie nadąża za postępem technologicznym. Wówczas ważna jest taka umiejętność stosowania przepisów, by osiągnąć zamierzony cel. W Internecie pojawiły się i rozwinęły nowe formy twórczość, ale również nowe sposoby łamania praw autorskich.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi dysponuje gronem doświadczonych ekspertów, którzy doradzają zarówno w zakresie prawnym, jak i biznesowym. Kompleksowość obsługi pozwala naszym klientom m.in. zwiększyć bezpieczeństwo własnych działań w sieci i skutecznie egzekwować swoje prawa. Nasi eksperci na bieżąco śledzą zarówno rozwój technologiczny (np. działania AI), jak i bieżące orzecznictwo w Polsce i na świecie.

Usługi:

  • doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną w Internecie
  • doradztwo w zakresie licencjonowania i obrotu prawami autorskimi
  • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z prawami autorskimi
  • przygotowanie, opiniowanie oraz negocjacje umów dotyczących m.in. tworzenia portalu internetowego, oprogramowania komputerowego, gier video
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach związanych z ochroną praw autorskich w Internecie
  • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych, a także praw autorskich w Internecie
  • doradztwo w zakresie tworzenia strategii zarządzania własnością intelektualną w Internecie
  • doradztwo w zakresie egzekucji praw autorskich i ochrona przed naruszeniem praw autorskich w Internecie
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona praw autorskich

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Ochrona baz danych

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl