Chemia

Udostępnij:

Przemysł chemiczny odgrywa kluczową rolę we współczesnej gospodarce. Napędzany inwestycjami w badania i rozwój, stymulowany ogromnym popytem na swoje produkty, wśród których królują tworzywa sztuczne, sektor przedsiębiorstw chemicznych jest jednocześnie przestrzenią ostrej konkurencji.

Przewaga biznesowa w tej branży jest szczególnie uzależniona od wykorzystania nowych technologii pozwalających dotrzymać kroku światowym trendom w zakresie digitalizacji czy proekologicznych działań. Innowacyjne rozwiązania wymagają odpowiedniej ochrony w zakresie praw własności intelektualnej i strategicznego zarządzania tymi prawami, tak aby przynosiły one korzyści rekompensujące wysokie nakłady na badania i rozwój.

Zespół kancelarii JWP ma w swoim składzie rzeczników patentowych z wykształceniem chemicznym doskonale rozumiejących szczególne uwarunkowania, którymi rządzi się niniejsza branża. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do wymagań klienta z sukcesami prowadzimy sprawy dotyczące zarówno ubiegania się o ochronę patentową, jak i spraw spornych czy związanych z poufnością, know-how lub tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • badań stanu techniki, zdolności patentowej i czystości patentowej
 • monitoringu technologii
 • opracowywania zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowym w trybie PCT, jak i zgłoszeń europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)
 • odnowień praw wyłącznych i zmian w rejestrach
 • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów
 • prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi
 • prowadzenia postępowań cywilnych dotyczących ochrony patentów przed naruszeniami
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw
 • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • komercjalizacji i transferu technologii
 • walidacji patentów europejskich w Polsce
 • szkoleń, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

W portfolio klientów z branży chemicznej posiadamy zarówno wielkie koncerny o charakterze międzynarodowym, uczelnie i instytuty inwestujące środki w opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny chemii, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. Kancelaria JWP jest członkiem organizacji zrzeszających firmy z sektora chemicznego, dzięki czemu jesteśmy na bieżąco ze zmieniającą się specyfiką prawną tego obszaru gospodarki, a co najważniejsze – jesteśmy blisko naszych klientów. Najpopularniejszymi usługami w tym sektorze jest ocena czystości patentowej, jednak zwiększa się liczba postępowań o naruszenie/unieważnienie patentu. W obu przypadkach służymy swoim bogatym doświadczeniem.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl