Czy postępowanie sądowe to jedyny sposób na dochodzenie roszczeń?

Udostępnij:

Postępowanie sądowe nie jest jedyną dostępną drogą do zaspokojenia roszczeń. W pewnych sytuacjach odradzamy klientom stosowania takiego rozwiązania. Jeśli tylko okoliczności prawne i faktyczne na to pozwalają, staramy się wykorzystywać inne możliwości, które w rezultacie okazują się mniej kosztowne i mniej czasochłonne. Jednym z nich może być postępowanie przedsądowe (listy ostrzegawcze, negocjacje ugodowe, mediacje), w którym staramy się doprowadzić do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP