Monitoring oznaczeń

Udostępnij:

Obecnie obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej procedury rejestracji znaków towarowych przewidują w tym procesie aktywną rolę właścicieli chronionych oznaczeń. Urzędy nie badają podobieństwa zgłoszonego znaku do znaków wcześniejszych i nie weryfikują, czy istnieją identyczne lub podobne oznaczenia do tych uprzednio zgłoszonych. W ten sposób to na właścicielu chronionego znaku spoczywa obowiązek monitorowania zgłaszanych oznaczeń i wnoszenia sprzeciwu wobec kolizyjnych rejestracji. Bierna postawa właściciela znaku może spowodować dopuszczenie do rejestracji identycznych lub podobnych oznaczeń. Wówczas jedynym sposobem ich wyeliminowania będzie procedura unieważnienia udzielonego prawa, która jest bardziej czasochłonna, kosztowna i obarczona większym ryzykiem, ponieważ może zakończyć się sporem sądowym.

Oferowana przez nas usługa monitoringu oznaczeń pozwala w porę zidentyfikować zgłoszone takie same lub podobne znaki towarowe, ocenić, czy w danej sytuacji dochodzi do naruszenia, a także w razie potrzeby niezwłocznie wdrożyć procedurę sprzeciwu, wystosować list ostrzegawczy lub wszcząć postępowanie sądowe.

Monitorowanie oznaczeń to usługa zalecana zarówno właścicielom świeżo zgłoszonych oznaczeń, jak i podmiotom posiadającym rozbudowane portfolio znaków towarowych o ugruntowanej pozycji. Choć monitoring pomaga zwalczać ewentualne naruszenia praw właściciela oznaczeń, to stanowi także skuteczne narzędzie do obserwacji poczynań konkurencji oraz cenne źródło informacji dla eksporterów w zakresie sytuacji prawnej znaków towarowych na międzynarodowych rynkach. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby klientów i cele biznesowe, wyznaczamy zakres usługi, w tym zasięg terytorialny oraz częstotliwość raportowania.

Zapewniamy wsparcie zespołu wykwalifikowanych specjalistów, którzy za pomocą profesjonalnych narzędzi analitycznych regularnie weryfikują bazy patentowe i sporządzają opinie, formułują praktyczne rekomendacje dla klientów oraz podejmują niezbędne działania służące naruszeniom lub czynom nieuczciwej konkurencji. Dbamy o bezpieczeństwo prawne i pomagamy firmom czerpać korzyści z inwestycji w ochronę i promocję znaków towarowych.

Usługi:

  • monitoring na terenie Polski
  • monitoring na terenie Unii Europejskiej
  • monitoring ogólnoświatowy
  • monitoring w wybranym kraju/krajach

Usługi pokrewne

Znaki towarowe

Badania znaków towarowych

Odnowienia i zmiany

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Domeny internetowe

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?