Rzecznik patentowy – czym się zajmuje?

Rzecznik patentowy to kluczowy specjalista w innowacyjnej gospodarce. Tylko dobrze chronione rozwiązania, technologie czy oznaczenia mają szansę przebić się na rynkach zagranicznych i odnieść sukces. Dzieje się tak między innymi właśnie dlatego, że tam ochrona własności intelektualnej jest dużo bardziej powszechna. Niemiecki czy francuski przedsiębiorca nie przegapi wejścia na swój rynek firmy posługującej się np. podobnym znakiem towarowym czy ekwiwalentną technologią.

Rzecznik patentowy nie tylko doradzi jak ochronić nasz produkt czy rozwiązanie, ale przygotuje także odpowiednią dokumentację i będzie mógł być naszym pełnomocnikiem przed polskim lub europejskim Urzędem Patentowym. W razie potrzeby będzie mógł nas także reprezentować przed sądami powszechnymi, gdyby doszło do naruszenia praw własności intelektualnej.

Formy wykonywania zawodu rzecznika patentowego

Działania w charakterze pełnomocnika, to jedna z kilku sfer działania rzecznika patentowego. Niewątpliwie jedną z ważniejszych jest doradztwo, która obejmuje proces budowania portfolio praw własności intelektualnej danego przedsiębiorstwa. Praw, które powinny być traktowane, jako narzędzie pozwalające przedsiębiorcy bezpiecznie rozwijać się na tych rynkach, które zakłada jego strategia. To właśnie współpraca z rzecznikiem patentowym owocuje bezpiecznym wejściem na nowy rynek i oferowaniem na nim  produktów czy usług, bez obaw o możliwość naruszenia cudzego prawa. Rzecznik patentowy, zadba o to by nie było przeszkód do działania, a jeśli istnienie takich stwierdzi po przeprowadzeniu odpowiednich badań i analiz, to ustali odpowiednią strategię i ewentualny sposób ich eliminowania.

Działając jako doradca, rzecznik patentowy wspiera także przedsiębiorcę w zarzaądzaniu prawami własności intelektualnej, by ich ochrona była skuteczna, ale przy tym jak najbardziej efektywna finansowo. Wszak prawa własności przemysłowej, to prawa o charakterze terytorialnym, których uzyskanie i przedłużanie ochrony wiąże się z kosztami. Odpowiednia strategia działania w tym zakresie może mieć niebagatelne bo trzeba liczyć się z mniejszym lub większym budżetem na ten cel.

Mówiąc o finansach, nie sposób tracić z pola widzenia faktu, że współpracując z rzecznikiem patentowym nad przemyślanym i dostosowanym do rozwoju firmy sposobem budowania portfolio praw własności intelektualnej wzmacnia sięwartość przedsiębiorstwa. Prawa własności przemysłowej to prawa majątkowe o konkretnej, podlegającej wycenie wartości. Wartości, która jest odnotowywana po stronie aktywów firmy.

Mocne, dobrze zarządzane prawa własności intelektualnej będą stanowić istotny składnik majątku przedsiębiorstwa, który ułatwia budowanie przewagi rynkowej. Kluczem do tego jest właściwa strategia budowania portfolio praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, dbałość o odpowiednie zarządzanie nimi oraz eliminowanie wszelkich działań, które mogłyby doprowadzić do „rozwodnienia” siły oddziaływania poszczególnych praw. Najlepszym doradcą w tej materii będzie rzecznik patentowy.

Specyfika zawodu rzecznika patentowego

Każda branża ma swoją specyfikę. Innowacje jej dotyczące różnią się, ale bez względu na to czy dotyczą farmacji, biotechnologii, meblarstwa, gamingu czy przemysłu spożywczego muszą spełniać ściśle określone kryteria, takie jak kryterium nowości czy przemysłowej stosowalności.

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest dobór odpowiedniego doradcy, który swą wiedzą i doświadczeniem będzie wspierał nas w określeniu strategii działania, pomagał w doborze odpowiednich praw własności intelektualnej, czuwał by we właściwym czasie i na określonym terytorium, na którym chcemy rozpocząć działania biznesowe, nasze produkty lub usługi były odpowiednio chronione i mogły być wprowadzane do obrotu bez niebezpieczeństwa naruszenia cudzych praw.

Z jednej strony praca rzecznika patentowego wymaga współpracy z twórcami innowacyjnych rozwiązań, z osobami pracującymi w działach badań i rozwoju, z drugiej wspierania przedsiębiorców w uzyskiwaniu i ochronie praw własności intelektualnej, które wykorzystywane w sposób świadomy, w oparciu o odpowiednio zbudowaną strategie, dają możliwość budowania przewagi rynkowej.

Jest tu także przestrzeń zawodowa dla osób o zacięciu analitycznym – wszelkie rodzaje badań, które prowadzą rzecznicy patentowi nie tylko pozwalają ustalić, czy i gdzie możliwe jest uzyskanie potrzebnie nam ochrony, ale także czy będziemy mogli bezpiecznie wejść na nowy rynek. Coraz częściej też w naszym środowisku pracują osoby zajmujące się wyceną wartości praw własności intelektualnej posiadanych przez przedsiębiorstwo.

Jeśli jeszcze dodamy możliwość uczestnictwa we współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami i przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii, to spektrum możliwości działania rzecznika patentowego jest naprawdę duże. Problemem z którym mamy do czynienia w Polsce jest niestety cały czas stosunkowo niewielka świadomość przedsiębiorców tego kim jest rzecznik patentowy i jak bardzo może być pomocny w ich działalności gospodarczej. Sytuacje te staramy się zmieniać organizując szereg spotkań i szkoleń popularyzujących wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i roli jaką może pełnić w dzisiejszym świecie.

Usługi realizowane przez Rzeczników Patentowych JWP

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień współpracują z prawnikami dbającymi o bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa, często zadają pytanie, dlaczego i po co jest im potrzebny rzecznik patentowy? Trzeba wiedzieć, że jest to osoba, która wykonuje zawód interdyscyplinarny, łącząc wiedzę i doświadczenie techniczne z prawniczym. Tylko w ten sposób można w pełni zapewnić przedsiębiorstwu zbudowanie mocnego, dobrze zarządzanego portfolio praw wyłącznych, jakimi są patent na wynalazek, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy know how.

Na pewnym etapie rozwoju działalności i myśleniu o długofalowym czerpaniu zysków, nie jest wystarczające wykorzystanie wiedzy i umiejętności prawnika, który zajmuje się sprawami prawnymi firmy. Należy skorzystać z pomocy doradcy wyspecjalizowanego w sprawach własności intelektualnej, jakim jest rzecznik patentowy. Pamiętać należy także, że i w tej grupie zawodowej występuje dalsza specjalizacja. Właściwy dobór rzecznika patentowego, to pierwszy krok do sukcesu.

Rozpoczynamy od określenia kierunku rozwoju przedsiębiorstwa i ustalenia kiedy, na jakich rynkach, z jakimi towarami  i/lub usługami ma być obecna nasza firma.

Następnym krokiem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie istotne elementy naszej aktywności biznesowej mają wyróżniać nas na rynku, które z nich mają być swego rodzaju wizytówką naszych możliwości i dokonań w branży, w której działamy. Do tych kluczowych elementów naszej działalności należy dobrać odpowiednie prawa własności intelektualnej, by zapewnić ich właściwą ochronę i uzyskać monopol, pozwalający na budowanie przewagi rynkowej.

Rzecznik patentowy Warszawa – lokalizacja

Doradcę patentowego JWP najczęściej można spotkać w biurze zlokalizowanym na warszawskiej Pradze. Biuro głównej siedziby kancelarii JWP mieści się w świeżo wyremontowanym budynku przy ulicy Mińskiej 75. Jest to czwarta w naszej trzydziestoletniej historii naszej zmiana warszawskiej lokalizacji. Tym razem wszystko wskazuje jednak na to, że w 2023 roku rozgościmy się w klimatycznych murach starej drukarni z lat 50., już na dobre. Piękne, nowoczesne biuro mieści się na dwóch piętrach przestronnego, dobrze zaprojektowanego budynku. Na parterze znajduje się duża sala konferencyjna oraz świetna lokalna restauracja Młody Grochów, w której nożna zjeść nie tylko smaczny lunch, ale także skorzystać z doskonałej oferty cateringu. Przed budynkiem znajduje się zielone, zrewitalizowane patio wyposażone w wygodne ławki i mały plac zabaw. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia głównej siedziby naszej kancelarii. Najłatwiej umówić się dzwoniąc pod numer telefonu: 22 436 05 07 lub mailowo: info@jwp.pl

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Inaczej chroni się rozwiązanie techniczne, inaczej rozwiązanie o charakterze estetycznym, a jeszcze inaczej oznaczenia identyfikujące towary/usługi czy przedsiębiorstwo je oferujące. Trzeba zastanowić się jaki reżim ochrony wybieramy, czy wymagający wszczęcia postepowania przed odpowiednim Urzędem Patentowym, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia środków finansowych na przygotowanie zgłoszenia i przeprowadzenie procedury rejestrowej, czy też decydujemy się na działania, które nie wymagają sformalizowanej procedury przed organem administracji publicznej, lecz wiążą się z odpowiednim utrwaleniem efektów naszych prac twórczych i przygotowaniem wewnętrznych procedur oraz zasad ochrony naszego know how w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Dlaczego warto takie pytanie sobie zadać? Chociażby z tego powodu, że konsekwencją uzyskania prawa wyłącznego w wyniku przeprowadzenia procedury rejestrowej, jest ujawnienie naszego rozwiązania po upływie okresu wynikającego z przepisów prawa, a w przypadku ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, przy odpowiednich regulacjach wewnętrznych, efektu ujawnienia naszego rozwiązania możemy uniknąć. To istotne z punktu widzenia strategii jaką chcemy obrać dla budowy portfolio naszych praw. Warto przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach najbardziej efektywna okazuje się strategia mieszana, obejmująca ochronę części praw w trybie rejestrowym, a części jako know how.

Kto może zostać rzecznikiem patentowym?

Znalezienie kandydatów do tego zawodu nie jest łatwe. Potrzebni są bowiem zwłaszcza absolwenci kierunków inżynierskich szkół wyższych.

Ze względu na szerokie spektrum możliwości działania, zawód rzecznika patentowego jest zawodem interdyscyplinarnym – zawiera w sobie zarówno wiedzę i doświadczenie techniczne, jak i prawne. Jest też zawodem dla osób kreatywnych i ciekawych świata, lubiących stale rozszerzać swoją wiedzę, bo pozwala na stały kontakt z dynamicznie dziś rozwijającą się nauką i technologią – wszak to współpraca wynalazcy, twórcy innowacyjnego rozwiązania z rzecznikiem patentowym prowadzi do uzyskania ochrony na wynalazek, który może zmienić nie tylko branżę, ale i świat.

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Potrzeba promowania tego zawodu i tego, co rzecznik patentowy może zrobić jest bardzo duża. W Polsce mamy przepisy, stanowiące o tym, że wszyscy rzecznicy patentowi, wszystkie osoby, które mają uprawnienia zawodowe, obligatoryjnie należą do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. I nie bez powodu, jednym z haseł promujących, którymi posługuje się Izba, jest: Rzecznik patentowy pierwszym doradcą biznesie. Wynika to właśnie z tego, że cały czas jest potrzeba pokazywania otoczeniu, że można się od nas wielu rzeczy dowiedzieć, które przydają się w biznesie. W ramach fundacji JWP podejmujemy działania, które z promocją zawodu rzecznika patentowego schodzą coraz niżej. Na początku byli to przedsiębiorcy, były to instytuty naukowe, z którymi współpracujemy czy wyższe uczelnie. Na wyższych uczelniach fundacja JWP cyklicznie organizuje szkolenia o nazwie „Rzecznicy talentów”, które są dedykowane studentom i doktorantom wyższych uczelni. Chodzi o to, aby przybliżyć im wiedzę z zakresu własności intelektualnej. Ale jakiś czas temu obniżyliśmy poziom wieku osób, do których kierujemy nasze działanie edukacyjne i w tej chwili organizujemy także szkolenia dedykowane uczniom szkół średnich. Jeśli ten zawód będzie znany i rozpoznawany już na tym etapie, to może przyczyni się do tego, że młodzież będzie o nim myślałam w ramach swojej przyszłości.

Lista rzeczników patentowych JWP

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zatrudnia łącznie około stu dwudziestu pracowników, z czego blisko trzydzieści osób to rzecznicy patentowi. W gronie naszych ekspertów są także radcowie prawni, adwokaci i specjaliści ds. własności intelektualnej. Zespołem całej kancelarii kieruje Mec. Dorota Rzążewska wraz z zarządem kancelarii. Wśród rzeczników patentowych jest kierująca zespołem wrocławskim oraz zespołem sprzedaży Joanna Janoszek, adwokat Tomasz Grucelski, i nadzorująca kwestie administracyjne i IT Anna Hoffman-Flatow, kierująca zespołem patentowym mechaniki, elektroniki, ICT Oliwia Czarnocka, kierująca całym pionem patentów i odnowień Magdalena Maksimowska oraz wspierający ją Jakub Skrzypczak. Wśród rzeczników patentowych są także radcowie prawni i osoby z licznymi wybitnymi osiągnięciami, jak dr Tomasz Gawliczek, uhonorowany m.in. nagrodą Rising Star – Prawnicy Liderzy jutra 2022 czy Mirosława Ważyńska, rzecznik patentowy, nagrodzona przez Urząd Patentowy RP Odznaką Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości”. Nie sposób jednak wymienić osiągnięcia wszystkich rzeczników patentowych, którzy na co dzień swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem wspierają klientów kancelarii, wśród osób które tworzą naszą kancelarię realizując kolejne zlecenia, projekty i opiekują się klientami JWP są: Sławomir Budziński, Paweł Kocańda, Arletta Miciukiewicz-Dutt, Grzegorz Stolarczyk, Natalia Drabek, Piotr Mierzwiński, Paulina Młynarska, Łukasz Zagórski, Joanna Sowińska, Maciej Stodulski i Jacek Stachowski. Wszyscy rzecznicy patentowi i całe grono osób wspierających ich codzienną pracę, to wspaniały, wysoko wykwalifikowany i doświadczony, zespół kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Rzecznik patentowy w Polsce – wyszukiwarka

Szukając rzecznika patentowego w internecie można skorzystać z dostępnej na stronie urzędu patentowego wyszukiwarki. Jeśli jednak interesuje nas konkretna usługa rzecznika patentowego, prawnika lub specjalisty ds. własności intelektualnej najlepiej skorzystać w wyszukiwarki dostępnej na stronie kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi działa na polskim rynku od ponad 30 lat obsługując klientów na całym świecie. W Polsce JWP Rzecznicy Patentowi mają biura w czterech miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu oraz świadczy usługi online, poprzez wideokonferencje. Dostępna na stronie www.jwp.pl wyszukiwarka rzeczników patentowych umożliwia znalezienie odpowiedniego eksperta. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi obsługuje klientów z wszystkich największych i najczęściej korzystających z tego typu usług sektorów rynku. Każdy zainteresowany usługami kancelarii rzeczników patentowych JWP może skorzystać z darmowych konsultacji online, na których uzyska podstawową wiedzę na temat swojej sprawy oraz rekomendowanego sposobu działania. Darmowe konsultacje można odbyć w formie online, w biurze lub telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z ekspertem.

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego

Jest kilka dróg wiodących do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Osoby zdecydowane do wykonywania tego właśnie zawodu wybiorą studia kierunkowe, często jednak zdarza się, że pomysł ten pojawia się już w toku trwania innych kierunków studiów. Dzieje się tak ze względu na wciąż słabe wypromowanie tego zawodu wśród młodych ludzi. Taki scenariusz, wcale nie jest jednak wcale gorszy, gdyż to właśnie rzecznicy patentowi po studiach technicznych mają większą łatwość wchodzenia w tematy klientów z branż, które najczęściej wykorzystują system patentowy, wymagając od rzeczników patentowych specjalistycznej wiedzy. Wyższe wykształcenie na kierunkach technicznych w znacznym stopniu ułatwia pracę rzecznika patentowego. Po odbyciu aplikacji, należy zdać egzamin. W związku z tym, że zawód rzecznika patentowego wchodzi w skład zawodów zaufania publicznego. Koniecznie jest także spełnienie warunku niekaralności. Prawo do wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje dzień po złożeniu uroczystego ślubowania, wraz z wpisaniem na listę rzeczników patentowych.

Zasada względnego przymusu rzecznikowskiego

Rzecznik patentowy należy do grupy zawodów zaufania publicznego, w związku z czym podobnie jak w przypadku prawnika czy lekarza, działania takie, jak np. reklamowanie się, wykraczają poza granicę etyki zawodowej. Co ciekawe rzecznika patentowego obowiązuje także tajemnica zawodowa oraz zasada względnego przymusu. O ile tej pierwszej zasady raczej nie trzeba tłumaczyć, to warto wiedzieć czym jest zasada względnego przymusu. Otóż również rzecznik patentowy stanowi jeden z tych zawodów, którego przedstawiciele są uprawnieni do wyłącznego wykonywania określonych czynności, w przypadku rzecznika patentowego chodzi o występowanie w imieniu klientów (naukowców i przedsiębiorców) przed urzędami patentowymi w sprawach dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych w postępowaniach zgłoszeniowych i rejestracyjnych.

Zasada bezwzględnego przymusu rzecznikowskiego

Zasada bezwzględnego przymusu rzecznikowskiego znajduje swoje zastosowanie wobec osób lub przedsiębiorstw, które nie mają miejsca zamieszkania, ani siedziby firmy na terenie naszego kraju, ani na terytorium Unii Europejskiej, obszaru Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Konfederacji Szwajcarskiej. W takim przypadku reprezentacja rzecznika patentowego jest wymagana w postępowaniach zgłoszeniowych, rejestracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym a także postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przypadku złożenia skargi na orzeczenie Urzędu Patentowego RP.

Uprawnienia procesowe rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy ma bardzo szerokie uprawnienia procesowe, może reprezentować klientów w sprawach dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji, nawet takich, w których roszczenie dotyczy naruszenia majątkowych praw autorskich. Rzecznik patentowy może występować przed wojewódzkim i naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przez Urzędem Patentowym RP.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia rzecznika patentowego, który pracuje w zespole z radcą prawnym lub adwokatem. Takie doświadczone, współpracujące ze sobą na co dzień zespoły można znaleźć w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Kancelaria JWP zatrudnia także liczne grono europejskich rzeczników patentowych z uprawnieniami do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, pomagając w ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej w trybie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Rzecznicy patentowi JWP regularnie współpracują i występują przed takimi instytucjami jak: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (UPRP), Europejski Rząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd Patentowy (EPO) czy Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Rzecznik patentowy Gdańsk – lokalizacja

W krakowskim biurze kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi w Gdańsku pracują rzecznicy patentowi z bogatym doświadczeniem w dziedzinach farmacji, biotechnologii i chemii. W zespole są także eksperci specjalizujący się w dziedzinach nowych technologii i biznesu: AI, prawa i zastosowań sztucznej inteligencji.

Gdańskie biuro kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi znajduje się przy ul. Strzeleckiej 7b, w budynku HAXO. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia bezpłatnych konsultacji, pod numerem telefonu: 58 511 05 00 lub z pomocą adresu mailowego: gdansk@jwp.pl.

Rzecznik patentowy Wrocław – lokalizacja

Wrocławskie biuro JWP Rzecznicy Patentowi to drugi, co do wielkości oddział kancelarii. Poza liczebności zespołu wyróżnia się liczbą prowadzonych spraw sporno-sądowych. W gronie wybitnych specjalistów ds. prawa własności intelektualnej i przemysłowej są rzecznicy patentowi, radcowie prawni i adwokaci.

Wrocławskie biuro kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi mieści się przy ul. Klecińskiej 123, w budynku WPT Alfa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz na bezpłatne konsultacje, które można umówić przez stronę internetową www.jwp.pl lub bezpośrednio, telefonicznie pod numerem: 71 342 50 53 oraz za pomocą kontaktu mailowego, pod adresem: wroclaw@jwp.pl

Rzecznik patentowy Kraków – lokalizacja

Usługi świadczone przez zespół krakowskiego biura kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkim szukających wsparcia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, zarówno w trybie krajowym, jaki i europejskim i międzynarodowym. Doświadczony zespół rzeczników patentowych świadczy usługi online oraz w biurze zlokalizowanym przy ul. Kamieńskiego 47. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 12 655 55 59 lub mailowo pod adresem: krakow@jwp.pl

WARSZAWA

Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

  Imię i Nazwisko *

  Email *

  Nazwa firmy

  Telefon *

  Temat *

  Wiadomość *

  Załącznik

  Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję  * Pola obowiązkowe

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl