Uczelnie i instytuty

Udostępnij:

Uczelnie i instytuty badawcze w Polsce należą do podmiotów aktywnie ubiegających się o ochronę patentową nowatorskich rozwiązań. Aż 37% wszystkich zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych stanowią zgłoszenia dokonane przez uczelnie wyższe, instytuty naukowe i jednostki PAN (dane za 2018 rok). Naukowcy zaczynają dostrzegać korzyści płynące z patentowania, a co za tym idzie dbają o dokonywanie zgłoszeń  patentowych stanowiących pierwszy krok na drodze komercjalizacji wyników prac badawczych i znalezienia dla nich konkretnego zastosowania na rynku.

Pracownicy naukowi, rozwijający nowoczesne technologie i ulepszający istniejące na rynku rozwiązania, są cennym partnerem dla biznesu, m.in. dla koncernów farmaceutycznych oraz firm produkujących nowy sprzęt badawczy. Poza zagadnieniami powiązanymi z procedurami patentowania oraz tymi, które dotyczą sposobów wdrażania na rynek innowacji wywodzących się z obszaru nauki, kluczową rolę w procesie komercjalizacji odgrywa odpowiednie konstruowanie umów transferu technologii, umów licencyjnych oraz tych dotyczących praw do wyników badań.

Z uwagi na bogatą wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony własności intelektualnej wychodzimy naprzeciw tym potrzebom. Nasi eksperci dysponują wykształceniem technicznym z wielu dziedzin nauki oraz doświadczeniem zawodowym zgromadzonym w polskich i zagranicznych jednostkach naukowych. Tym samym jesteśmy w stanie nieść pomóc na wielu płaszczyznach opisanego procesu, lepiej rozumiemy potrzeby twórców oraz skuteczniej wspieramy ośrodki badawcze i naukowe w procesie komercjalizacji przełomowych rozwiązań.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

  • budowanie strategii tworzenia, ochrony i zarządzania prawami własności intelektualnej
  • budowanie strategii współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorstwami
  • badań zdolności i czystości patentowej wynalazków
  • badań stanu techniki
  • postępowań zgłoszeniowych i rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami w sprawach patentów i wzorów użytkowych
  • uzyskiwania dodatkowych praw ochronnych SPC
  • odnowień praw wyłącznych i zmian w rejestrach
  • obsługi prawnej transferu technologii, w tym m.in. umów licencyjnych, regulaminów wynalazczości czy polityki patentowej
  • szkoleń, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej
  • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Od lat wspieramy jednostki badawcze i naukowe w ochronie nowych rozwiązań technicznych. Nasze doświadczenie wykracza daleko poza zakres standardowych usług, m.in. takich jak badania patentowe czy konstruowanie opisów patentowych. Oprócz tego z powodzeniem prowadzimy szkolenia dotyczące własności intelektualnej, dając przez to placówkom naukowym i twórcom możliwość bardziej świadomego planowania działalności naukowo-badawczej, a w dalszej perspektywie korzystnej komercjalizacji nowatorskich rozwiązań.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl