Transfer technologii

Udostępnij:

Proces sprawnego zasilania rynku technologiami to wynik wysiłków podejmowanych zarówno przez sektor nauki i badań, jak i biznesu czy sektora publicznego. Partnerami w tego typu współpracy mogą być instytucje naukowo-badawcze, różnej wielkości przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby prywatne.

Przekazywanie wiedzy technicznej i organizacyjnej stanowi potencjalne źródło znacznych zysków oraz postępu technologicznego w danej branży. Specjaliści kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi wspierają ten proces poprzez doradztwo w obszarze transferu technologii. Działamy także jako akredytowany przez ARP S.A. konsultant w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI) gdzie weryfikujemy, czy sprzedający technologię jest rzeczywiście uprawniony do jej zbycia lub udzielenia licencji. Sprawdzamy, jaki jest faktyczny poziom ochrony danej technologii i zasięg terytorialny, czy występują prawa zależne i jaki mają one wpływ na wdrożenie technologii. Ustalamy czy przedsiębiorca będzie miał możliwość rozwijania zakupionej technologii.

Nasz wyspecjalizowany zespół posiada doświadczenie w obsłudze procesów transferu technologii zarówno po stronie twórców rozwiązania – wynalazców, naukowców, instytutów badawczo-naukowych jak i po stronie firm nabywających technologie oraz inwestorów.

Usługi:

  • przygotowanie i prowadzenie negocjacji dotyczących transferu technologii
  • przygotowanie umów dotyczących transferu technologii
  • weryfikowanie umów transferu technologii i zakresu zgodności z przepisami prawa
  • prowadzanie badań stanu prawnego przedmiotów transferu technologii
  • prowadzanie badań rozwiązań z branży, której dotyczy transfer technologii
  • prowadzanie badań czystości patentowej przedmiotu transferu technologii
  • doradztwo przy dalszej ochronie technologii będącej przedmiotem transferu
  • opracowywanie strategii zarządzania prawami własności intelektualnej związanej z technologią będącą przedmiotem transferu
  • opracowywanie strategii budowania portfolio praw własności intelektualnej w Polsce i za granicą

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne

Transakcje

IP Due Diligence

Start-upy

Szkolenia

Zarządzanie własnością intelektualną

Fundusze UE

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?