Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Udostępnij:

Uzyskanie praw wyłącznych na przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej jest podstawowym celem dla naszych klientów. Jednak raz zdobytymi zasobami trzeba skutecznie zarządzać i utrzymywać uzyskane prawa w mocy, by służyły założonym celom biznesowym.

Odnowienie praw wyłącznych to proces, który wymaga wiele uwagi i pochłania dużo czasu. Ochrona praw wyłącznych uzależniona jest terminowości i regularności wnoszonych opłat. Dlatego tak ważne jest monitorowanie terminów i skrupulatne przestrzeganie formalności związanych z odnawianiem praw oraz aktualizacją danych w rejestrach.

Dzięki naszemu wsparciu klienci minimalizują ryzyko niedotrzymania terminu i wygaśnięcia ochrony patentu, wzoru przemysłowego, znaku towarowego czy innych praw wyłącznych. Nie muszą do tego procesu angażować swoich pracowników. W naszych działaniach wykorzystujemy specjalistyczne autorskie systemy bazodanowe, wspierające proces zarządzania sprawami. Nasi klienci zyskują dostęp do wyselekcjonowanej i uporządkowanej informacji w zakresie przedmiotów objętych ochroną poprzez panel JWP Online. Te udogodnienia powodują, że firmy korzystające z naszych usług nie tylko oszczędzają środki finansowe, ale jednocześnie zyskują spokój i możliwość sprawnego zarządzania portfolio praw wyłącznych.

Usługi:

  • monitoring terminów praw wyłącznych:odnowienie znaku towarowego, odnowienie patentu i odnowienie wzoru przemysłowego
  • wnoszenie opłat za przedłużenie ochronypraw wyłącznych w Polsce i za granicą
  • dokonywanie wpisu zmian w rejestrach w krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
  • dokonywanie zmiany uprawnionego w rejestrachkrajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
  • przygotowywanie dokumentówniezbędnych do dokonania zmian lub wpisów w rejestrach krajowych i wspólnotowych
  • weryfikacja portfoliopraw wyłącznych przedsiębiorców
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Walidacje patentu europejskiego

Ochrona znaków towarowych

Badania znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

Ochrona wzorów przemysłowych

Badania wzorów przemysłowych

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona nazw domen internetowych

Ochrona prawa odmian roślin

Tłumaczenia techniczne specjalistyczne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl