Badania patentowe i doradztwo

Udostępnij:

To, co we współczesnym biznesie buduje przewagę konkurencyjną, to wiedza i sposób jej wykorzystania. Badania patentowe to narzędzia, dzięki którym można ją zyskać. Stanowią one wartościowy element strategii zarządzania własnością przemysłową w firmach i w wymierny sposób pozwalają ocenić potencjał komercyjny przedsięwzięć biznesowych, dając także możliwość bieżącego monitorowania działań konkurencji. Najczęściej wykorzystywane są one w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty i ośrodki badawczo-naukowe oraz firmy innowacyjne, a także w procesach transakcyjnych.

Badania patentowe stanowią kompleksowe i nowoczesne narzędzie mogące służyć do:

 • wytyczania kierunków badań i rozwoju
 • wyszukiwania nisz rynkowych
 • oceny zdolności patentowej wynalazku
 • oceny czystości patentowej rozwiązania
 • minimalizowania ryzyka odmowy udzielenia patentu przez Urząd Patentowy
 • oceny potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania
 • konstruowania strategii biznesowych
 • monitorowania działań konkurencji

W zależności od celu, jakiemu ma służyć badanie patentowe, specjaliści JWP dobierają odpowiednie narzędzia badawcze np. badanie zdolności patentowej czy badanie czystości patentowej. Korzystanie z komercyjnych baz danych pozwala na tworzenie rozbudowanych strategii poszukiwania. Optymalne ustalenie właściwych parametrów początkowych, wprowadzanych do baz danych, decyduje o rezultacie badania i wnioskach końcowych. Dzięki rozległej wiedzy technicznej oraz prawniczej eksperci kancelarii oferują klientom profesjonalne analizy, dając twórcom wynalazków podstawę do rozwoju i komercjalizacji swoich rozwiązań.

Badania patentowe – usługi:

 • badania stanu techniki przy wykorzystaniu komercyjnych baz danych
 • badania zdolności patentowej pozwalające ocenić szansę na uzyskanie ochrony patentowej dla rozwiązania
 • badania czystości patentowej weryfikujące, czy wprowadzenie na dany rynek wyrobu lub przemysłowe zastosowanie technologii nie spowoduje naruszenia cudzych praw wyłącznych bądź ryzyka postawienia takiego zarzutu
 • badania stanu prawnego patentów służące weryfikacji ważności prawa na danym terytorium
 • badania zakresu ochrony udzielonego prawa określające, jakie cechy danego wynalazku objęte są ochroną patentową
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Walidacje patentu europejskiego

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona prawa odmian roślin

Tłumaczenia techniczne specjalistyczne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl