Logo JWP Rzecznicy Patentowi

Co należy rozumieć poprzez badania patentowe?

Badania patentowe to poszukiwania i analizy wykonywane przez wykwalifikowanych rzeczników patentowych i specjalistów ds. badań patentowych. Zasadniczym elementem badań  patentowych jest prowadzenie poszukiwań w rozległych zasobach literatury patentowej oraz niepatentowej. Dzięki badaniom można, między innymi, uzyskać informacje o tym jakiego rodzaju rozwiązania, na jakim terytorium, ubiegają się o ochronę patentową, jakie technologie i przez kogo są chronione. W rezultacie, badania patentowe mogą stanowić obiektywne
i wartościowe narzędzie zarządzania własnością przemysłową w firmie albo oceny potencjału komercjalizacyjnego przedsięwzięć biznesowych.

Korzyści płynące z przeprowadzenia badań patentowych

Badania patentowe stanowią kompleksowe i nowoczesne narzędzie mogące służyć do:

 • wytyczania kierunków badań i rozwoju
 • wyszukiwania nisz rynkowych
 • oceny zdolności patentowej wynalazku
 • oceny czystości patentowej rozwiązania
 • minimalizowania ryzyka odmowy udzielenia patentu przez Urząd Patentowy
 • oceny potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania
 • konstruowania strategii biznesowych
 • monitorowania działań konkurencji

 

Komu dedykujemy badania patentowe?

 • instytucjom badawczo-rozwojowym
 • indywidualnym naukowcom|wynalazcom
 • przedsiębiorcom

 

Rodzaje badań oferowanych przez JWP

 • badania stanu techniki: za pomocą specjalnych narzędzi wyszukiwawczych, ogólnodostępnych oraz komercyjnych baz danych, wyszukuje się głównie dokumenty patentowe (opisy zgłoszeniowe wynalazków, wzorów użytkowych, czy opisy patentowe) dotyczące danego procesu, wytworu, technologii, zastosowania itp. Rezultaty uzyskiwane w toku tego badania są często przedmiotem dalszych analiz i bardziej zaawansowanych badań patentowych.

 

 • badania zdolności patentowej: przy pomocy tego badania można ocenić czy wynalazek ma szansę na uzyskanie ochrony patentowej. Ta informacja będzie przydatna nie tylko twórcom wynalazku którzy zastanawiają się czy warto inwestować w ochronę patentową, ale także podmiotom, które chciałyby się zorientować co do szans na uzyskanie patentów na rozwiązania zgłoszone do Urzędu Patentowego przez konkurencję.

 

 • badanie stanu prawnego patentu:  polega ono na ustaleniu aktualnego statusu prawnego, a więc czy dany patent jest w mocy, kto jest uprawnionym z patentu, kiedy upływa maksymalny okres przyznanego monopolu, albo kiedy wygasła ochrona patentowa i z jakiego powodu.

 

 • badanie zakresu ochrony patentowej: w badaniu tym określa się jakie cechy danego wynalazku objęte są ochroną patentową, czyli jak należy interpretować treść zastrzeżeń patentowych w świetle opisu patentowego, uwzględniając jednocześnie aktualne orzecznictwo w tym zakresie.

 

 • badanie czystości patentowej: celem tego badania jest ustalenie czy wprowadzenie na dany rynek wyrobu lub przemysłowe zastosowanie technologii nie spowoduje naruszenia cudzych praw wyłącznych, albo jakie jest ryzyko postawienia takiego zarzutu.
Udostępnij