Ile kosztuje zgłoszenie patentowe?

Koszty uzyskania ochrony patentowej na rozwiązanie są uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim koszt zależy od wyboru trybu patentowania. Uzyskanie ochrony tylko na terytorium Polski wymaga uiszczenia kwot wymienionych w tabeli opłat Urzędu Patentowego RP. Suma opłat będzie zależna m. in. od liczby stron opisu patentowego, liczby dodatkowych wniosków i wysokości honorarium pełnomocnika.

Ile kosztuje patent międzynarodowy i europejski?

Jeśli Uprawniony chce chronić swoje rozwiązanie poza Polską, wysokość kosztów będzie zależała m. in. od tego, w jakim trybie patent będzie zgłaszany (europejskim czy międzynarodowym), czy też od tego, w ilu krajach ma obowiązywać ochrona (patrz „Co to jest walidacja patentu). Najlepiej zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego, który doradzi najkorzystniejszy i efektywny kosztowo model ochrony patentu.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl