Ile kosztuje zgłoszenie patentowe?

Udostępnij:

Koszty uzyskania ochrony patentowej na rozwiązanie są uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim koszt zależy od wyboru trybu patentowania. Uzyskanie ochrony tylko na terytorium Polski wymaga uiszczenia kwot wymienionych w tabeli opłat Urzędu Patentowego RP. Suma opłat będzie zależna m. in. od liczby stron opisu patentowego, liczby dodatkowych wniosków i wysokości honorarium pełnomocnika.

Jeśli Uprawniony chce chronić swoje rozwiązanie poza Polską, wysokość kosztów będzie zależała m. in. od tego, w jakim trybie patent będzie zgłaszany (europejskim czy międzynarodowym), czy też od tego, w ilu krajach ma obowiązywać ochrona (patrz „Co to jest walidacja patentu). Najlepiej zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego, który doradzi najkorzystniejszy i efektywny kosztowo model ochrony patentu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl