FinTech

Udostępnij:

Cyfrowa rewolucja przebojem wdarła się na terytorium usług finansowych. Technologie informatyczne zmieniają tę branżę, oferując nieznane dotąd usługi, modele biznesowe, ale też dostarczając wyzwań. Wraz z pojawieniem się tak wielu nowych pomysłów i technologii powstaje konieczność odpowiedniej ochrony innowacyjnych rozwiązań. Zabezpieczenie praw własności intelektualnej powinno być głównym priorytetem dla firm z tego sektora.

Krajobraz FinTech wciąż się rozwija, czerpiąc z takich dziedzin jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain czy big data. Specjalistyczne doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej, odpowiedniego konstruowania umów z pracownikami, zapewnienia poufności i ochrony danych staje się niezbędne.

Zespół kancelarii JWP oferuje wsparcie firmom z branży FinTech w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, dopasowując usługi do indywidualnych potrzeb klienta, m.in. w obszarze patentów, znaków towarowych, a także prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Doradzamy w zakresie:

  • badania stanu techniki, zdolności patentowej i czystości patentowej
  • monitoringu technologii
  • opracowywania zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym oraz międzynarodowym, a także zgłoszeń europejskich
  • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów
  • postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi
  • postępowań cywilnych dotyczących ochrony przed naruszeniami
  • mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw
  • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami
  • umów transferu technologii
  • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

 Doświadczenie

Wśród naszych doświadczeń sektorowych znajdują się m.in. poszukiwania w stanie techniki i badania rozwiązań dotyczących technologii wykorzystujących blockchain obejmujących algorytmy zawierania transakcji oraz zoptymalizowane mechanizmy kontroli. Realizujemy również zgłoszenia znaków towarowych, przygotowujemy listy ostrzegawcze do podmiotów naruszających prawa wyłączne naszych klientów z sektora bankowego i usług finansowych, a także prowadzimy w ich imieniu spory.

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?