FinTech

Udostępnij:

Cyfrowa rewolucja przebojem wdarła się na terytorium usług finansowych. Technologie informatyczne zmieniają tę branżę, oferując nieznane dotąd usługi, modele biznesowe, ale też dostarczając wyzwań. Wraz z pojawieniem się tak wielu nowych pomysłów i technologii powstaje konieczność odpowiedniej ochrony innowacyjnych rozwiązań. Zabezpieczenie praw własności intelektualnej powinno być głównym priorytetem dla firm z tego sektora.

Krajobraz FinTech wciąż się rozwija, czerpiąc z takich dziedzin jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, blockchain czy big data. Specjalistyczne doradztwo w zakresie zabezpieczenia praw własności intelektualnej, odpowiedniego konstruowania umów z pracownikami, zapewnienia poufności i ochrony danych staje się niezbędne.

Zespół kancelarii JWP oferuje wsparcie firmom z branży FinTech w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, dopasowując usługi do indywidualnych potrzeb klienta, m.in. w obszarze patentów, znaków towarowych, a także prawa autorskiego i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Doradzamy w zakresie:

 • badania stanu techniki, zdolności patentowej i czystości patentowej
 • monitoringu technologii
 • opracowywania zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym oraz międzynarodowym, a także zgłoszeń europejskich
 • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów
 • postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi
 • postępowań cywilnych dotyczących ochrony przed naruszeniami
 • mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienia spraw
 • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami
 • umów transferu technologii
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

 Doświadczenie

Wśród naszych doświadczeń sektorowych znajdują się m.in. poszukiwania w stanie techniki i badania rozwiązań dotyczących technologii wykorzystujących blockchain obejmujących algorytmy zawierania transakcji oraz zoptymalizowane mechanizmy kontroli. Realizujemy również zgłoszenia znaków towarowych, przygotowujemy listy ostrzegawcze do podmiotów naruszających prawa wyłączne naszych klientów z sektora bankowego i usług finansowych, a także prowadzimy w ich imieniu spory.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl