Czym się różni patent od wynalazku?

Udostępnij:

Patent jest prawem wyłącznym pozwalającym na korzystanie z wynalazku przez określony czas (maksymalnie 20 lat) na zasadzie wyłączności w kraju, w którym został udzielony. O udzieleniu (lub odmowie udzielenia) patentu decyduje Urząd Patentowy w trakcie badania merytorycznego zgłoszenia wynalazku. Wynalazek to z kolei innowacyjne rozwiązanie o charakterze technicznym (urządzenie, sposób, zastosowanie itd.) nieznane wcześniej i nieoczywiste. Nie należy mylić wynalazku z patentem. Wynalazek można opatentować lub nie. To zależy przede wszystkim od tego, czy:

  1. spełnia on określone prawem przesłanki (przede wszystkim: nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność),
  2. opatentowanie wynalazku służy celom Uprawnionego. W niektórych okolicznościach lepiej jest zachować rozwiązanie w tajemnicy jako know how.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl