Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Szkolenia
 • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Piotr Godlewski
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Mirosława Ważyńska
rzecznik patentowy
Katarzyna Strzelecka
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Paweł Kocańda
rzecznik patentowy
 • Pliki do pobrania
Fundacja JWP Pomysł|Patent|Zysk, należąca do grupy JWP, prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową. Popularyzuje wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, służącą jako narzędzie wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej produktów. Fundacja wspiera także inicjatywy mające na celu podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Szkolenia Fundacji prowadzone są przez ekspertów z wieloletnią praktyką zawodową, którzy na co dzień zajmują się sprawami z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w różnych branżach.
Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń Fundacji JWP?
 • Profesjonalnie
  Szkolenia oparte są na specjalistycznej wiedzy doradców, rzeczników patentowych, radców prawnych i  adwokatów specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • Praktycznie
  Nasze szkolenia mają pomóc w prowadzeniu firmy lub pracach badawczo-rozwojowych. Nie podajemy samej teorii! Podczas szkolenia prezentowanych jest wiele przykładów zaczerpniętymi z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.
 • Interaktywnie
  Szkolenia prowadzone są w formule warsztatowej, dzięki czemu możliwy jest dialog pomiędzy uczestnikami a wykładowcami. Pytania zadawać można w trakcie szkolenia, a także po nim i podczas eksperckich konsultacji on-line (LiveChat).
 • Komunikatywnie
  Osoby prowadzące nasze szkolenia posiadają nie tylko ugruntowaną wiedzę profesjonalną oraz wieloletnią praktykę zawodową, lecz są także świetnymi, komunikatywnymi i doświadczonymi wykładowcami. Potrafią w przystępny sposób przekazać wiedzę i wyjaśnić nawet najbardziej zawiłe zagadnienia prawne.
Jakiego rodzaju  szkolenia oferuje Fundacja JWP?
 • Szkolenia otwarte
  To cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych,  obejmujący podstawową tematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Informacja o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Fundację znajduje się na stronie internetowej  www.jwp-fundacja.pl. Tam też można dokonać rejestracji na dostępne spotkania wypełniając formularz. Po przesłaniu formularza uczestnik otrzymuje automatyczne potwierdzenie dokonania zgłoszenia.
 • Szkolenia dedykowane
  To oferta edukacyjna odpowiadająca indywidualnym potrzebom firm i organizacji (np. stowarzyszeń branżowych). Służą one podniesieniu wiedzy i kompetencji pracowników w odniesieniu do wybranych aspektów ochrony własności intelektualnej w firmie lub branży. Często szkoleniom tym towarzyszą także dodatkowe konsultacje mające na celu rozwiązanie specyficznych problemów w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej. Zakres szkolenia dostosowywany jest każdorazowo do specyficznych potrzeb firmy/organizacji oraz sektora rynku, na którym działa.
Przykładowa tematyka szkoleń
 • Patent – Twoje prawo do sukcesu! Strategia ochrony wynalazków w Polsce i na świecie.
 • Własność intelektualna i przemysłowa w Internecie.
 • Badania patentowe, cennym źródłem wiedzy dla naukowca/dla przedsiębiorcy.
 • Inspiracja? Kopia? Czy podróbka? Świat podróbek i naruszeń wokół nas.
 • Strategia ochrony praw własności przemysłowej w innowacyjnym przedsiębiorstwie.
 • Prawo autorskie, ochrona praw twórców do utworu.
 • Własność przemysłowa majątkiem przedsiębiorstwa.
 • Ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowo-badawczych.
Kontakt

E: fundacja@jwp-fundacja.pl

T: 22 436 0507

www.jwp-fundacja.pl

Udostępnij