Szkolenia z własności intelektualnej

Udostępnij:

Fundacja JWP Pomysł | Patent | Zysk realizuje misję edukacyjną, w której czynny udział biorą eksperci kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Ich bogate doświadczenie, wynikające z wieloletniej pracy w obszarze ochrony własności intelektualnej w różnych sektorach, jest gwarantem profesjonalizmu i jakości przekazywanej wiedzy.

Szkolenia z własności intelektualnej organizowane przez Fundację JWP są skierowane do przedsiębiorców, naukowców, wynalazców, twórców, studentów, młodzieży szkolnej, a także przedstawicieli mediów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Nie oferujemy tylko teorii. Nasi wykładowcy dzielą się doświadczeniami wywiedzionymi z codziennej praktyki. Szkolenia z patentów są szczególnie cenne dla osób pracujących w branży motoryzacyjnej, biotechnologicznej, lotniczej czy teleinformatycznej. Szkolenia z prawa autorskiego kierujemy głównie do twórców związanych z branżą kreatywną: grafików, copywriterów, pisarzy, projektantów czy marketingowców.

Warsztatowa forma szkoleń przewiduje dialog między uczestnikami a prowadzącym. Nasi specjaliści są otwarci na dyskusję, dlatego pytania zadawać można w trakcie szkolenia, a także po nim, jak również podczas eksperckich konsultacji on-line. Prowadzimy też szkolenia w formule webinarów.

Działania szkoleniowe Fundacji JWP wspierane są przez instytucje i organizacje okołobiznesowe, dzięki czemu możliwe jest realizowanie różnorodnych projektów obejmujących tematykę ochrony własności intelektualnej.

Oferujemy szkolenia:

 • otwarte – to cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, obejmujący podstawową tematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Fundację znajdują się na stronie internetowej www.jwp-fundacja.pl. Aby wziąć w nich udział, należy dokonać rejestracji na wydarzenie poprzez wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu uczestnik otrzymuje automatyczne potwierdzenie dokonania zgłoszenia.
 • dedykowane – obejmują ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb firmy/organizacji oraz sektora rynku, w ramach którego ta prowadzi działania. Mają na celu podnieść poziom wiedzy i kompetencji pracowników w kontekście wybranych aspektów ochrony własności intelektualnej w firmie lub branży. Szkoleniom tego typu często towarzyszą konsultacje, które pozwalają rozwiązać specyficzne problemy w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Przykładowa tematyka szkoleń z własności intelektualnej:

 • Patent – Twoje prawo do sukcesu! Strategia ochrony wynalazków w Polsce i na świecie
 • Własność intelektualna i przemysłowa w Internecie
 • Badania patentowe, cennym źródłem wiedzy dla naukowca/dla przedsiębiorcy
 • Inspiracja? Kopia? Czy podróbka? Świat podróbek i naruszeń wokół nas
 • Strategia ochrony praw własności przemysłowej w innowacyjnym przedsiębiorstwie
 • Prawo autorskie, ochrona praw twórców do utworu
 • Własność przemysłowa majątkiem przedsiębiorstwa
 • Ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowo-badawczych

W celu otrzymania oferty na szkolenie dedykowane należy skierować zapytanie na adres: fundacja@jwp-fundacja.pl, uwzględniając przy tym następujące dane:

 • zakres tematyczny szkolenia
 • docelowa grupa odbiorców szkolenia
 • liczebność grupy
 • planowany czas trwania szkolenia
 • preferowany termin i miejsce szkolenia
 • osoba do kontaktu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Doradztwo strategiczne dla firm

Przeniesienie praw własności intelektualnej

Audyt IP Due Diligence

Transfer technologii

Obsługa prawna start-upów

Zarządzanie własnością intelektualną

Pozyskanie funduszy europejskich

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl