Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Szkolenia
 • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Piotr Godlewski
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Mirosława Ważyńska
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Paweł Kocańda
rzecznik patentowy
 • Pliki do pobrania
Fundacja JWP Pomysł|Patent|Zysk, należąca do grupy JWP, prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową. Popularyzuje wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, służącą jako narzędzie wzmacniania pozycji rynkowej firmy i jej produktów. Fundacja wspiera także inicjatywy mające na celu podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Szkolenia Fundacji prowadzone są przez ekspertów z wieloletnią praktyką zawodową, którzy na co dzień zajmują się sprawami z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w różnych branżach.
Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń Fundacji JWP?
 • Profesjonalnie
  Szkolenia oparte są na specjalistycznej wiedzy doradców, rzeczników patentowych, radców prawnych i  adwokatów specjalizujących się w ochronie własności intelektualnej, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • Praktycznie
  Nasze szkolenia mają pomóc w prowadzeniu firmy lub pracach badawczo-rozwojowych. Nie podajemy samej teorii! Podczas szkolenia prezentowanych jest wiele przykładów zaczerpniętymi z bogatej praktyki zawodowej wykładowców.
 • Interaktywnie
  Szkolenia prowadzone są w formule warsztatowej, dzięki czemu możliwy jest dialog pomiędzy uczestnikami a wykładowcami. Pytania zadawać można w trakcie szkolenia, a także po nim i podczas eksperckich konsultacji on-line (LiveChat).
 • Komunikatywnie
  Osoby prowadzące nasze szkolenia posiadają nie tylko ugruntowaną wiedzę profesjonalną oraz wieloletnią praktykę zawodową, lecz są także świetnymi, komunikatywnymi i doświadczonymi wykładowcami. Potrafią w przystępny sposób przekazać wiedzę i wyjaśnić nawet najbardziej zawiłe zagadnienia prawne.
Jakiego rodzaju  szkolenia oferuje Fundacja JWP?
 • Szkolenia otwarte
  To cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych,  obejmujący podstawową tematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Informacja o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Fundację znajduje się na stronie internetowej  www.jwp-fundacja.pl. Tam też można dokonać rejestracji na dostępne spotkania wypełniając formularz. Po przesłaniu formularza uczestnik otrzymuje automatyczne potwierdzenie dokonania zgłoszenia.
 • Szkolenia dedykowane
  To oferta edukacyjna odpowiadająca indywidualnym potrzebom firm i organizacji (np. stowarzyszeń branżowych). Służą one podniesieniu wiedzy i kompetencji pracowników w odniesieniu do wybranych aspektów ochrony własności intelektualnej w firmie lub branży. Często szkoleniom tym towarzyszą także dodatkowe konsultacje mające na celu rozwiązanie specyficznych problemów w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej. Zakres szkolenia dostosowywany jest każdorazowo do specyficznych potrzeb firmy/organizacji oraz sektora rynku, na którym działa.
Przykładowa tematyka szkoleń
 • Patent – Twoje prawo do sukcesu! Strategia ochrony wynalazków w Polsce i na świecie.
 • Własność intelektualna i przemysłowa w Internecie.
 • Badania patentowe, cennym źródłem wiedzy dla naukowca/dla przedsiębiorcy.
 • Inspiracja? Kopia? Czy podróbka? Świat podróbek i naruszeń wokół nas.
 • Strategia ochrony praw własności przemysłowej w innowacyjnym przedsiębiorstwie.
 • Prawo autorskie, ochrona praw twórców do utworu.
 • Własność przemysłowa majątkiem przedsiębiorstwa.
 • Ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowo-badawczych.
Kontakt

E: fundacja@jwp-fundacja.pl

T: 22 436 0507

www.jwp-fundacja.pl

Udostępnij