Co zawiera dokument patentowy?

Udostępnij:

Dokument patentowy składa się ze strony tytułowej, gdzie znajdują się dane bibliograficzne i ewentualnie skrót opisu kolejnych stron, gdzie znajdziemy opis wynalazku i rysunki (jeżeli są). Rysunki przedstawiają szczegółowo przykłady wykonania wynalazku (czasem również stan techniki) i razem z opisem mają za zadanie ułatwić zrozumienie jego istoty, natomiast zastrzeżenia patentowe określają zakres ochrony patentowej.

Po przyznaniu patentu zostaje on wpisany do (jawnego) rejestru patentowego prowadzonego przez urząd patentowy (w Polsce patenty są ogłaszane w Biuletynie Urzędu Patentowego RP).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl