Biotechnologia i farmacja

Udostępnij:

Jesteśmy świadkami bardzo dynamicznego rozwoju branży farmaceutycznej i Life Science. Ilość badań prowadzonych w tych dziedzinach wymaga starannego planowania nie tylko procesów badawczych, ale i prac nad komercjalizacją przygotowywanych rozwiązań. Procesy badawcze, które niejednokrotnie prowadzone są równolegle w różnych rejonach świata, stwarzają ryzyko naruszeń praw własności intelektualnej. Błyskawiczny postęp determinuje konieczność sprawnego tworzenia precyzyjnej strategii ochrony, wdrażania i rozwoju innowacyjnego produktu, a także wsparcia związanego z bezpieczeństwem jego stosowania. Dzięki kompleksowemu i wielowymiarowemu podejściu do spraw naszych klientów skutecznie minimalizujemy pojawiające się zagrożenia.

Pracujemy z klientami krajowymi i zagranicznymi, oferując wsparcie w szerokim spektrum usług, m.in. w zakresie wynalazków, dodatkowych praw ochronnych (SPC), ochrony odmian roślin, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, a także znaków towarowych, ochrony domen internetowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji czy prawa autorskiego. Rozległa przestrzeń działań w połączeniu z dużym doświadczeniem pomaga nam w przygotowaniu zindywidualizowanej strategii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej uwzględniającej cele biznesowe firmy.

Sektor biotechnologiczny i farmaceutyczny wymaga wsparcia osób rozumiejących nauki przyrodnicze.  Nasz zespół współtworzą inżynierowie oraz specjaliści z tytułami naukowymi, którzy są ekspertami w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii, farmacji, biotechnologii chemicznej, a także chemii analitycznej i organicznej czy technologii chemicznej. Dzięki interdyscyplinarności oraz wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że znajdują się w dobrych rękach.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • budowania strategii efektywnej ochrony i zarządzania własnością intelektualną
 • badań zdolności i czystości patentowej wynalazków
 • postępowań zgłoszeniowych i rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami w sprawie uzyskiwania patentów
 • uzyskiwania dodatkowych praw ochronnych SPC
 • postępowań spornych i sądowych przed krajowymi i europejskimi organami administracji
 • audytu stanu prawnego przedsiębiorstwa w obszarze praw własności intelektualnej (IP due diligence) oraz sporządzania ekspertyz prawnych
 • negocjacji w sprawach obrotu prawami wyłącznymi
 • spraw związanych z obrotem i licencjonowaniem praw wyłącznych oraz know-how, w tym negocjowanie i przygotowywanie umów
 • komercjalizacji i transferu technologii
 • szkoleń, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Wśród działalności tworzących nasze bogate portfolio znajduje się obsługa m.in. generycznych firm farmaceutycznych oraz producentów leków referencyjnych – tak pod kątem dokonywanych zgłoszeń patentowych, badań czystości patentowej (FTO), jak i postępowań spornych i sądowych. Dysponując zasobami ekspertów merytorycznych z danej branży oraz wsparciem wyspecjalizowanych w sporach patentowych prawników, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę na sali rozpraw UPRP czy sali sądowej.  Nie jest nam obca współpraca z ośrodkami naukowymi i niezmiernie aktywnym środowiskiem akademickim. Reprezentujemy producentów nawozów, sprzętu medycznego, lokalne i globalne firmy biotechnologiczne, pomysłowe start-upy z obszaru Life Science, a także krajowych wynalazców, którzy zdobywają światowe rynki.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl