Na czym polega naruszenie wzoru przemysłowego?

Ważnie zarejestrowany wzór przemysłowy jest chroniony i nie może być wykorzystywany w sposób komercyjny przez inne podmioty bez udzielenia licencji lub pozwolenia w innej formie. Naruszyciel wykorzystujący bez pozwolenia zarejestrowany wzór naraża się na odpowiedzialność cywilną.

Naruszenie wzoru przemysłowego

Naruszenie przemysłowego oznacza naruszenie praw do wzorów przemysłowych. Może mieć to miejsce w przypadku wprowadzenia na rynek produktu, który został już przez inną osobę zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Firmy często dowiadują się o takich naruszeniach z zawiadomień prawnych i mogą być nimi zaskoczone. Naruszenie praw ze wzoru przemysłowego może wiązać się z konsekwencjami prawnymi i mogą być zgłaszane różne roszczenia, w tym żądanie zaprzestania naruszenia, roszczenie o naprawienie szkody czy roszczenie o zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Ochrona wzorów przemysłowych polega na ich rejestracji, co daje wyłączne prawa do wzoru w Polsce.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl