Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Oferujemy usługi w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji we współpracy z kancelarią JWP Adwokaci i Radcowie Prawni:

 

  • sporządzamy opinie prawne w przedmiocie naruszeń ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • opiniujemy praktyki rynkowe pod kątem ich legalności
  • prowadzimy postępowania cywilne i karne przed sądami powszechnymi dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji (w tym: niedozwolonego naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa)
  • doradzamy w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji
  • przeprowadzamy szkolenia, których przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Udostępnij