Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Udostępnij:

Nieuczciwa konkurencja ze strony rywalizujących podmiotów narusza prawa własności intelektualnej przedsiębiorstw i negatywnie wpływa na ich aktywność. Oznacza niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami działanie, które szkodzi lub zagraża interesowi firmy. Szczególnie aktualnym przykładem może być nieuczciwa lub nawet nielegalna działalność przedsiębiorców w Internecie, gdzie poczucie anonimowości i bezkarności zachęca do stosowania zabronionych praktyk.

Katalog czynów niedozwolonych jest dość szeroki i obejmuje m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów czy usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczne, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamę.

Zdajemy sobie sprawę, że zwalczanie nieuczciwej konkurencji stanowi kluczowy aspekt strategii korporacyjnej i handlowej. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym klientom wielopłaszczyznową i kompleksową obsługę w tym zakresie w ramach Grupy JWP we współpracy z JWP Kancelaria Prawna. Nasi specjaliści dysponują bogatym doświadczeniem w zagadnieniach związanych z ochroną przed czynami nieuczciwej konkurencji.

Usługi:

  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji
  • opiniowanie praktyk rynkowych pod kątem ich zgodności z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed sądami w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w obszarze kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji
  • umowy dotyczące zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
  • umowy i ochrona know-how

Usługi pokrewne

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Postępowania celne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?