Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Anna Hoffman-Flatow
radca prawny
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
We współpracy z JWP Kancelaria Prawną oferujemy usługi w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji:
  • sporządzamy opinie prawne w przedmiocie naruszeń ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • opiniujemy praktyki rynkowe pod kątem ich legalności
  • prowadzimy postępowania cywilne i karne przed sądami powszechnymi dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji (w tym: niedozwolonego naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa)
  • doradzamy w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji
  • przeprowadzamy szkolenia, których przedmiotem jest zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Udostępnij