Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Udostępnij:

Nieuczciwa konkurencja ze strony rywalizujących podmiotów narusza prawa własności intelektualnej przedsiębiorstw i negatywnie wpływa na ich aktywność. Oznacza niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami działanie, które szkodzi lub zagraża interesowi firmy. Szczególnie aktualnym przykładem może być nieuczciwa lub nawet nielegalna działalność przedsiębiorców w Internecie, gdzie poczucie anonimowości i bezkarności zachęca do stosowania zabronionych praktyk.

Czyny nieuczciwej konkurencji

Katalog czynów niedozwolonych jest dość szeroki i obejmuje m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów czy usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcje publiczne, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamę. Aby skutecznie chronić przedsiębiorców przed tego typu działaniami należy sięgnąć po prawo dotyczące nieuczciwej konkurencji, czyli ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnie 1993 roku, która reguluje różne czyny nieuczciwej konkurencji, w tym także zwalczanie nieuczciwej reklamy.  Kancelaria prawna JWP jest najlepszym miejsce, w którym uzyskamy pomoc w tym zakresie.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zdajemy sobie sprawę, że zwalczanie nieuczciwej konkurencji stanowi kluczowy aspekt strategii korporacyjnej i handlowej. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym klientom wielopłaszczyznową i kompleksową obsługę w tym zakresie w ramach Grupy JWP we współpracy z JWP Kancelaria Prawna. Nasi specjaliści dysponują bogatym doświadczeniem w zagadnieniach związanych z ochroną przed czynami nieuczciwej konkurencji. Nieuczciwa konkurencja i sposoby jej zwalczania, to codzienność w pracy naszych prawników, zarówno radców prawnych, jaki i adwokatów pracujących w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Nieuczciwa konkurencja – usługi:

  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji
  • opiniowanie praktyk rynkowych pod kątem ich zgodności z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych przed sądami w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w obszarze kształtowania polityki bezpieczeństwa informacji
  • umowy dotyczące zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
  • umowy i ochrona know-how

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Postępowania celne na granicy

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl