Rzecznik patentowy Kraków

Rzecznik patentowy to osoba o bardzo wysokich kompetencjach, która swoją wiedzą w zakresie technicznym i prawnym wspiera indywidualnych twórców i firmy w ochronie ich własności intelektualnej i przemysłowej. Jej kształcenie trwa wiele lat, a zakres wiedzy obejmuje nie tylko kwestie prawne, których znajomość potwierdza państwowa komisja, ale również techniczne, najczęściej z pola inżynierii, chemii, biologii, automatyki, robotyki czy elektroniki.

Specjaliści z krakowskiego biura JWP Rzecznicy Patentowi prowadzą sprawy z pełnego zakresu praw własności intelektualnej – od wynalazków, przez znaki i wzory towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe po ochronę praw autorskich, przeprowadzanie i doradzenie przy sporach i reprezentowanie klientów w sądach i przed odpowiednimi urzędami. Rzecznicy patentowi z Krakowa dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu proponują skuteczne strategie ochrony dopasowane do indywidualnej charakterystyki sprawy i możliwości klienta. Dzięki ich elastycznemu podejściu firmy z małopolski mogą efektywnie chronić swoje prawa w Polsce i na świecie.

Kancelaria patentowa Kraków – usługi JWP

Prawo ochrony własności intelektualnej jest materią bardzo skomplikowaną i wielowątkową. Możliwość osobistej rozmowy z rzecznikiem patentowym jest często ogromnym plusem dla wszystkich szukających pomocy w ochronie praw własności intelektualnej. W czasie pandemii w naszej kancelarii patentowej rozwinęliśmy również usługi online starając się jak najbardziej dopasować do potrzeb naszych klientów. Szukając pomocy w JWP Rzecznicy Patentowi w Krakowie możesz skorzystać zarówno ze spotkania osobistego, jak i rozmowy telefonicznej czy videokonsultacji.

Biuro patentowe w Krakowie oferuje m.in. usługi w zakresie:

 • wynalazków: od badań patentowych, w tym stanu techniki, zdolności patentowej, stanu prawnego, zakresu ochrony czy czystości patentowej, przez uzyskanie praw ochronnych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, po utrzymanie tych praw w mocy
 • znaków towarowych: od badań znaków towarowych, przez postępowania rejestrowe w trybie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, po monitorowanie kolizyjnych rejestracji i odnawianie praw ochronnych
 • wzorów przemysłowych: od badań zdolności rejestracyjnej, przez postępowania rejestrowe, po stały monitoring i odnawianie praw z rejestracji
 • praw autorskich: przygotowywania umów, udzielania rad i tworzenia umów licencyjnych czy tworzenia programów ochrony prawnoautorskich, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich w Internecie

W każdym z tych obszarów klienci mogą liczyć również na reprezentację w postępowaniach spornych i sądowych oraz przedstawicielstwo przed odpowiednimi organami, jak np. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd Patentowy (EPO) czy Światowa Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Rzecznicy patentowi z krakowskiego biura JWP Rzecznicy Patentowi świadczą również usługi związane z monetyzacją posiadanych już praw własności intelektualnych poprzez przygotowywanie strategii, czuwanie nad transferem technologii, ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i wewnętrznego know-how, prowadzenia audytów IP due diligence oraz dbanie o poprawność i praworządność transakcji związanych z obrotem prawami własności intelektualnej.

Biuro patentowe w Krakowie najczęściej wspiera przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, modowego, reklamowego, designu i wzornictwa, urządzeń medycznych i MedTech, robotyki i elektroniki oraz lotnictwa i motoryzacji. Znajomość świata nauki oraz współpraca z naukowcami pozwala również im świadczyć usługi na rzecz uczelni, instytucji i instytutów badawczych i naukowych oferując im m.in. pomoc w komercjalizacji wyników badań i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy np. funduszy europejskich.

Lista rzeczników patentowych JWP w Krakowie

Kancelaria patentowa JWP Rzecznicy Patentowi działa w Krakowie już od prawie 10 lat, a skład zespołu w tym czasie się zmieniał. W biurze przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie pracuje m.in. Natalia Drabek, rzecznik patentowy, specjalizująca się w obsłudze polskich i zagranicznych klientów w działaniach związanych ze znakami towarowymi oraz wzorami przemysłowymi, oraz Jacek Stachowski, rzecznik patentowy, skupiający się na uzyskiwaniu ochrony patentowej dla wynalazków mechanicznych i analizach w procesach spornych i sporno-sądowych.

Biuro patentowe Kraków – lokalizacja

Kancelaria patentowa JWP Rzecznicy Patentowi mieści się w Krakowie w budynku Budomat przy ulicy Henryka Kamieńskiego 47. Biuro krakowskie funkcjonuje tam już od 2015 roku, w szczególnym zakresie dbając o sprawy przedsiębiorców z Krakowa, a także całego województwa małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Z rzecznikami patentowymi z Krakowa możesz się skontaktować osobiście w biurze, telefonicznie pod numerem 12 655 55 59 lub mailowo na krakow@jwp.pl.

Odział krakowski JWP tworzą między innymi:

 

rzecznik patentowy | praktyka znaków towarowych

Natalia Drabek

rzecznik patentowy | praktyka znaków towarowych

rzecznik patentowy | praktyka patentów

Jacek Stachowski

rzecznik patentowy | praktyka patentów

asystent ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Ewelina Henkel

asystent ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
F: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

  Imię i Nazwisko *

  Email *

  Nazwa firmy

  Telefon

  Temat *

  Wiadomość *

  Załącznik

  Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję  * Pola obowiązkowe

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl