Czy patent europejski o jednolitym skutku będzie wymagać walidacji dla jego obowiązywania?

Nie, patent europejski o jednolitym skutku nie będzie wymagać walidacji (uznania ważności) w poszczególnych państwach członkowskich UE, które przyjęły Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Agreement – UPCA). Będzie on obowiązywać w tych państwach automatycznie od dnia opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy wzmianki o udzieleniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym. Wniosek w tym zakresie będzie wolny od opłat urzędowych.

Z kolei przy ubieganiu się o ochronę patentu europejskiego na terytoriach państw, które nie przystąpiły do systemu jednolitego patentu europejskiego (np. w Rzeczypospolitej Polskiej), w dalszym ciągu dla uzyskania ochrony konieczne będzie przeprowadzenie przed krajowym urzędem patentowym procedury walidacyjnej.

W praktyce oznacza to, że uprawniony będzie mógł jednocześnie złożyć wniosek o rejestrację jednolitego skutku patentu europejskiego (w stosunku do terytoriów państw członkowskich UE, które ratyfikowały UPC) oraz jednocześnie walidować ten patent w pozostałych krajach, które są członkami Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (European Patent Convention – EPC) z dnia 5 października 1973 r.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl