Telekom

Udostępnij:

Firmy z branży Telekom znajdują się od lat w czołówkach rankingów pod względem liczby zgłoszeń patentowych. W globalizującym się świecie i warunkach bardzo ostrej konkurencji przedsiębiorstwa telekomunikacyjne potrzebują jasnych strategii budowania i utrzymywania silnych marek. W tej perspektywie kluczowym dla firm staje się pozyskanie i ochrona know-how oraz praw własności intelektualnej.

Sektor Telekom stanowi skomplikowaną materię i wymaga wieloaspektowego podejścia. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży widzimy więcej. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić klientom strategiczne doradztwo prawne, które jest zorientowane rynkowo. Ściśle współpracujemy z kontrahentami w celu identyfikacji, rozwoju, komercjalizacji i ochrony praw własności intelektualnej. Rozumiemy, że efektywne wykorzystanie technologii stanowi kluczowy element sukcesu każdej firmy.

Nasza wiedza z zakresu prawa technologicznego obejmuje różne typy umów, w tym umowy licencyjne, a także takie dziedziny jak: badania i rozwój, kwestie patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice przedsiębiorstwa, postępowania o naruszenie praw oraz transfer technologii.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • badania stanu techniki, zdolności patentowej i czystości patentowej oraz analiz patent landscape
 • monitoringu technologii
 • opracowywania zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym, międzynarodowym i zgłoszeń europejskich
 • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń
 • prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi
 • prowadzenia postępowań cywilnych dotyczących ochrony praw wyłącznych
 • prowadzenia mediacji w celu polubownego załatwienia spraw
 • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami
 • umów transferu technologii
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • walidacji patentów europejskich w Polsce
 • szkoleń, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Posiadamy długoletnie i bogate doświadczenie w obsłudze jednej z największych firm telekomunikacyjnych. Nasze działania dotyczą zarówno opracowywania zgłoszeń patentowych, analiz opracowywanych rozwiązań technicznych, międzynarodowego procedowania, jak i szkolenia w tym zakresie. Elastyczne podejście Europejskiego Urzędu Patentowego do rozwiązań wspomaganych komputerowo skutkuje zdecydowanie większą liczbą europejskich patentów w porównaniu z prawami krajowymi. Na uwagę w tym sektorze zasługują również start-upy i udział kancelarii JWP w programach akceleracyjnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl