Badania znaków towarowych

Udostępnij:

Przedsiębiorcy przeznaczają niemałe środki na budowę wizerunku marki oraz marketing produktów i usług. Działania te warto realizować zgodnie z przepisami prawa i przed ich podjęciem przeprowadzić m.in. badanie znaku towarowego. Badanie to pozwala sprawdzić, czy dane oznaczenie nie narusza praw osób trzecich i czy można je zarejestrować w Urzędzie Patentowym RP. Badania znaków towarowych polegają na przeszukaniu zasobów specjalistycznych baz danych oraz ich interpretacji. Usługa ta pozwala lepiej zaplanować posunięcia biznesowe i jednocześnie uchronić się przed konfliktem z innym podmiotem rynku.

Klienci, którzy korzystają z badania znaków towarowych, cieszą się szerokim zakresem korzyści. Właściwie przeprowadzone badanie staje się narzędziem służącym do:

 • oceny zdolności odróżniającej i możliwości rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego;
 • minimalizowania ryzyka naruszenia praw osób trzecich już na etapie poprzedzającym zgłoszenie, a tym samym oszczędności czasu i kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek towarów oznaczonych danym znakiem;
 • stworzenia optymalnej strategii sprzedaży i promocji produktów oraz usług;
 • tworzenia wytycznych odnośnie rozwoju brandu i rodziny oznaczeń;
 • bardziej efektywnej ochrony własnych zasobów;
 • modyfikowania oznaczenia oraz wykazu towarów i usług w zgłoszeniu, co zwiększa szansę na uzyskanie ochrony;
 • monitorowania działań konkurencji.

Proces badawczy polega na poszukiwaniu i analizie zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych, które są identyczne lub podobne do danego oznaczenia. Naszym klientom rekomendujemy przeprowadzenie badania przed zgłoszeniem znaku towarowego do rejestracji lub wprowadzeniem na rynek produktu bądź usługi opatrzonej danym oznaczeniem. Zapewniamy wsparcie doświadczonych rzeczników patentowych i wykwalifikowanych specjalistów do spraw znaków towarowych. Korzystamy z ogólnodostępnych baz oferowanych przez Urząd Patentowy RP (UPRP), Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), a także specjalistycznych komercyjnych narzędzi badawczych. Zdajemy sobie sprawę, że badania znaków towarowych to usługa o dużym znaczeniu dla podejmowanych decyzji biznesowych, dlatego dbamy o to, by nasze raporty i opinie były przejrzyste oraz zawierały precyzyjne i praktyczne rekomendacje.

Usługi:

 • poszukiwania znaków towarowych (badanie identyczności i podobieństwa znaków towarowych i oznaczeń);
 • badania zdolności rejestrowej znaków słownych i graficznych;
 • badania dodatkowe odnośnie krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii;
 • badania w USA;
 • badania w innych krajach;
 • badania specjalne dla oznaczeń produktów farmaceutycznych i suplementów żywności w rejestrach nazw produktów leczniczych i suplementów diety;
 • badania czystości oznaczeń przed wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek;
 • badania nazwy handlowej i domeny internetowej – poszukiwania nazw identycznych zawartych w rejestrach KRS, CEIDG, domen internetowych .pl, .com, .com.pl, .eu;
 • badania stanu prawnego;
 • badania portfolio oznaczeń;
 • badania internetowe używania nazwy na rynku;
 • poszukiwania niestandardowe np. nazwy odmian roślin, oznaczenia geograficznego dla żywności, oznaczenia geograficznego dla alkoholi;
 • monitorowanie oznaczeń konkurencji;
 • IP due diligence.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ile czasu trwa realizacja badania znaku towarowego?

Standardowy czas realizacji wynosi 6 dni roboczych.

W badania są zaangażowani specjaliści od znaków towarowych i ochrony własności intelektualnej oraz doświadczeni rzecznicy patentowi.

Możliwe jest wykonanie badania obejmującego większość krajów świata. Badania takie są jednak kosztowne, dlatego lepiej wybrać kraje, w których rzeczywiście planujemy prowadzić działalność związaną z danym oznaczeniem i tam przeprowadzić badania.

W trakcie badań znaków towarowych korzystamy zarówno z ogólnodostępnych baz znaków ( udostępnianych np. przez Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej czy Światową Organizację Własności Intelektualnej), jak i profesjonalnych narzędzi komercyjnych np. baz firmy Corsearch.

Niestety nie. Zdolność rejestrowa to nie jedyna wymagana przesłanka, którą należy spełnić, aby móc zabezpieczyć oznaczenie. Przeszkodą do rejestracji znaku mogą być istniejące identyczne oraz podobne wcześniejsze znaki towarowe, o ile ich właściciele zdecydują o wniesieniu sprzeciwu. Aby sprawdzić czy takie znaki istnieją, należy przeprowadzić badanie.

Rejestracja znaku towarowego jest bardziej skomplikowanym procesem. Oprócz zbadania czy istnieją znaki identyczne należy ocenić znaki podobne. Dodatkowo oznaczenie musi posiadać zdolność rejestrową. Badania znaków towarowych obejmują wszystkie te elementy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona nazw domen internetowych

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl