Jaki będzie zakres obowiązywania patentu europejskiego o jednolitym skutku?

Patent europejski o jednolitym skutku będzie obowiązywać jednocześnie we wszystkich krajach członkowskich UE, które przystąpią do Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA).

Na chwilę obecną (kwiecień 2022) protokół towarzyszący Porozumieniu o Jednolitym Sądzie Patentowym w sprawie jego tymczasowego stosowania przyjęły: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia i Szwecja.

Warto pamiętać, że system UPC pozostaje otwarty dla wszystkich pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że z upływem czasu zakres obowiązywania patentu europejskiego o jednolitym skutku może się sukcesywnie rozszerzać. Doprowadzi to w konsekwencji do współistnienia patentów europejskich o jednolitym skutku, które będą różnić się między sobą terytorialnym zakresem obowiązywania. Będą one bowiem obowiązywały wyłącznie w tych państwach członkowskich UE, które ratyfikowały UPCA na dzień złożenia w EPO wniosku o rejestrację jednolitego skutku takiego patentu.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl