Jakich znaków towarowych nie można zarejestrować?

Ustawa Prawo Własności Przemysłowej w Art. 1291 wskazuje dokładny katalog ograniczeń w rejestracji znaków towarowych. Generalnie jednak warto pamiętać, że rejestracji nie podlegają oznaczenia:

  • nie spełniające przesłanek funkcjonowania jako znak towarowy,
  • nie nadające się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone,
  • składające się z potocznych określeń,
  • zgłoszone w złej wierze,
  • sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
  • zawierające symbol państwowy lub religijny,
  • wprowadzające w błąd.
Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl