Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC)

Udostępnij:

Patent jednolity jest prawem obowiązującym jednocześnie i niepodzielnie w 17 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W odróżnieniu od „klasycznego” patentu europejskiego nie jest traktowany jako patent krajowy, co w pewnym stopniu zbliża go do innych europejskich praw własności przemysłowej (np. prawa do unijnego znaku towarowego czy wzoru wspólnotowego).

Jednolity Sąd Patentowy nie jest natomiast sądem powstałym w ramach Unii Europejskiej, choć stosuje w pełni prawo unijne. Rozstrzyga on spory dotyczące m.in. naruszenia lub groźby naruszenia patentów jednolitych, jak i klasycznych patentów europejskich, ważnych w tych krajach członkowskich, które przystąpiły do nowego systemu. Poza jurysdykcją Sądu pozostają jedynie patenty europejskie, które zostały z nowego systemu wyłączone w procedurze opt-out przez samych uprawnionych. Co istotne, UPC posiada kompetencje do rozstrzygania spraw o ważność tych praw wyłącznych. W związku z tym funkcjonujemy obecnie w zupełnie nowej rzeczywistości niż ta, która towarzyszyła nam przez ostatnie 50 lat.

Szanse i ryzyka związane z patentem jednolitym oraz UPC

Wprowadzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz powstanie Jednolitego Sądu Patentowego to nowe szanse i perspektywy działań dla uprawnionych, ale też realne ryzyka biznesowe.

Nowy system zmienia „reguły gry” obowiązujące dotychczas w sporach patentowych, które często toczyły się w odniesieniu do tego samego patentu europejskiego jednocześnie w różnych krajach. Powstaje więc potrzeba nowego spojrzenia na strategie działań biznesowych w tym obszarze, zarówno z punktu widzenia wyboru zakresu ochrony patentów europejskich (klasyczny lub o jednolitym skutku), jak i unikania zagrożeń związanych z ich naruszeniem.

Jednolity patent europejski oznacza, że uprawniony w razie sporu może w jednym momencie utracić ochronę swojego rozwiązania technicznego na terytorium wielu państw. Z kolei dla potencjalnie naruszających taki patent ryzyko przegranej w procesie sądowym przed UPC może doprowadzić jednocześnie do utraty kilkunastu rynków zbytu spornego produktu.

W kancelarii JWP od początku prac związanych z uruchomieniem nowego systemu patentowego przygotowujemy przedsiębiorców na wszystkie wyzwania, które mogą napotkać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako pierwsza kancelaria w Polsce już w 2022 r. zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukowo-biznesową poświęcono w całości tej tematyce (dowiedź się więcej tutaj). Warto skorzystać z naszych doświadczeń, nie tylko aby uniknąć poważnych ryzyk, ale także umiejętnie wykorzystać możliwości, które ten system stwarza.

Nowy system ochrony patentowej w Europie

Jako wiodąca kancelaria patentowa w Polsce oferujemy specjalistyczne usługi prawne oraz techniczne związane z uzyskaniem patentu europejskiego o jednolitym skutku jak i prowadzeniem postępowań przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Wszystkim zainteresowanym podmiotom, które aktywnie działają przed Europejskim Urzędem Patentowym i których zgłoszenia patentowe wkraczają w ostatnią fazę postępowania, rekomendujemy przegląd portfolio będących w toku postępowań.

Z kolei tym podmiotom, które chcą egzekwować swoje prawa z patentów przed UPC albo które zostały przed ten Sąd pozwane, oferujemy fachową pomoc prawną opartą o zbudowaną wcześniej kompleksową strategię postępowania.

Patent jednolity oraz UPC – usługi

Kancelaria JWP oferuje następujące usługi w tym obszarze:

  • prowadzenie postępowań rejestrowych w sprawach zgłoszeń wynalazków w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) celem uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku
  • wnoszenie opłat za odnawianie patentów europejskich o jednolitym skutku
  • monitorowanie terminów płatności opłat urzędowych
  • wpisy i zmiany w rejestrze jednolitej ochrony patentowej prowadzonym przez EPO, w tym procedowanie wniosków opt-out dotyczących udzielonych patentów europejskich
  • analiza zbieżności cech technicznych spornego rozwiązania z tym, które jest chronione patentem europejskim lub patentem europejskim o jednolitym skutku
  • współpraca z zagranicznymi pełnomocnikami w zakresie opiniowania ryzyka naruszenia patentu europejskiego lub patentu europejskiego o jednolitym skutku
  • koordynowanie postępowań toczących się przed Jednolitym Sądem Patentowym we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w sprawach dotyczących ochrony patentów europejskich i patentów europejskich o jednolitym skutku
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w sprawach dotyczących ochrony wynalazków chronionym patentem europejskim oraz patentem europejskim o jednolitym skutku
  • kompleksowe doradztwo prawne i techniczne związane z ochroną wynalazków objętych patentem europejskim o jednolitym skutku
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla klientów w zakresie strategii postępowania przed Jednolitym Sądem Patentowym, zwłaszcza w kontekście prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej

Państwa uczestniczące w systemie jednolitej ochrony patentowej:

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem:

dr Tomasz Gawliczek

radca prawny
rzecznik patentowy
członek European Patent Litigators Association (EPLIT)

#UPC na blogu „Wszystkie prawa zastrzeżone”

Usługi pokrewne

Badania patentowe i doradztwo

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sądowe

Postępowania sporne

Doradztwo strategiczne dla firm

Szkolenia z własności intelektualnej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl