Co to są dobra niematerialne?

Udostępnij:

Dobra niematerialne to występujące w obrocie cywilnoprawnym dobra nieposiadające postaci materialnej. Prawa własności intelektualnej zaliczają się do tego rodzaju dóbr. Choć nie funkcjonują w fizycznym wymiarze, to posiadają konkretną wartość – mogą mieć wpływ na wielkość kapitału zakładowego firmy, jak również można je wykorzystywać m.in. do pokrycia wartości nabywanych w spółce udziałów. Niematerialne dobra intelektualne obejmują firmę, logo, nazwę, znaki towarowe, wynalazki, technologie, opakowania i nazwy domen internetowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl