W jaki sposób będzie można uzyskać patent europejski o jednolitym skutku na wynalazek?

Patent europejski o jednolitym skutku, podobnie jak dotychczas funkcjonujący patent europejski, będzie udzielany przez Europejski Urząd Patentowy w Monachium (EPO) zgodnie z procedurą przewidzianą w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (European Patent Convention – EPC) z dnia 5 października 1973 r.

Wniosek o rejestrację jednolitego skutku patentu europejskiego będzie trzeba złożyć nie później niż miesiąc od daty publikacji informacji o przyznaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Będzie on wolny od opłat urzędowych.

Na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej państwa członkowskie UE powierzyły EPO m.in. zarządzanie wnioskami o rejestrację jednolitego skutku, składanymi przez właścicieli patentów europejskich, a także włączenie do Europejskiego Rejestru Patentowego rejestru jednolitej ochrony patentowej oraz prowadzenie rejestru jednolitej ochrony patentowej.

Warto pamiętać, że Europejski Urząd Patentowy – mimo swojej nazwy – nie jest instytucją Unii Europejskiej, a niezależną organizacją międzynarodową. Ze względu jednak na fakt, że wszystkie państwa członkowskie UE są jednocześnie stronami EPC, w trakcie dyskusji nad kształtem nowego systemu ochrony patentowej zdecydowano się powierzyć EPO zadania związane z udzielaniem patentów europejskich o jednolitym skutku.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl