Rzecznik patentowy Wrocław

We wrocławskim biurze kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu wspierają oni osoby prywatne i firmy w uzyskiwaniu, utrzymywaniu i egzekucji swoich praw. Najczęściej sprawy dotyczą wynalazków, znaków i wzorów towarowych oraz wzorów użytkowych i przemysłowych. Rzecznicy patentowi z Wrocławia reprezentują swoich klientów przed krajowymi i zagranicznymi sądami i instytucjami, pomagają tworzyć strategie ochrony własności intelektualnej oraz efektywnie nimi zarządzać i monetyzować (np. przez nadzorowanie umów udzielających licencji czy sprzedaży patentów). W swoich działaniach zawsze biorą pod uwagę indywidualny charakter sprawy oraz możliwości i plany klienta.

Rzecznicy patentowi to specjaliści, którzy łączą wiedzę prawną i techniczną. Najczęściej mają za sobą studia w zakresie inżynierii, biologii, chemii, automatyki, teleinformatyki czy elektroniki. Dzięki temu świetnie radzą sobie we współpracy z jednostkami badawczymi, instytutami i uczelniami. Ich wiedza prawna potwierdzona jest przez państwowy egzamin, który kończy około trzyletnią aplikację rzecznikowską.

Kancelaria patentowa Wrocław – usługi JWP

Ochrona własności intelektualnej, to tematyka o złożonej specyfice, w dużym stopniu zależnej od orzecznictwa obowiązującego w kraju, w którym ma być sankcjonowana. Często rozwiązania czy utwory podlegające ochronie są skomplikowane i trudne do wyjaśnienia. Dlatego właśnie klienci bardzo cenią sobie możliwość osobistego spotkania z rzecznikiem patentowym wyspecjalizowanym w danej dziedzinie nauki. Eksperci z wrocławskiego biura JWP Rzecznicy Patentowi umawiają się na spotkania z klientami w swoim biurze we Wrocławskim Parku Technologicznym przy ulicy Klecińskiej 123 lub na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W razie potrzeby możliwe jest także szczegółowe omówienie sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub videokonsultację.

Kancelaria patentowa we Wrocławiu oferuje usługi wspierające klientów w wykorzystaniu przysługujących im praw własności intelektualnej i przemysłowej, w celu umocnienia ich pozycji rynkowej. Od strony biznesowej rzecznicy patentowi tworzą strategię zarządzania i ochrony dóbr niematerialnych. Doradzają w wyborze odpowiednich działań na rzecz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i wewnętrznego know-how. W przypadku sprzedaży, licencjonowania lub kupna praw własności intelektualnej nadzorują przebieg negocjacji oraz opiniują proponowane rozwiązania. Czuwają też nad prawidłowością sporządzonych umów. Rzecznicy patentowi we Wrocławiu po uzyskaniu odpowiednich pełnomocnictw od klienta mogą reprezentować jego interesy w sprawach spornych oraz postępowaniach sądowych w Polsce i za granicą (m.in. przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO)).

Szczegółowy zakres usług biura patentowego we Wrocławiu obejmuje m.in.:

 • ochronę wynalazków: od badań patentowych (w tym badania stanu techniki, zdolności patentowej, stanu prawnego, zakresu ochrony czy czystości patentowej), przez uzyskanie praw ochronnych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, po utrzymanie i egzekucję tych praw;
 • zabezpieczanie znaków towarowych: od wykonania badań znaków towarowych, przez prowadzenie postępowań rejestrowych (w trybie krajowym, wspólnotowym lub międzynarodowym), po stałe monitorowanie kolizyjnych rejestracji i systematyczne odnawianie praw ochronnych;
 • zabezpieczanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych: od badań zdolności rejestracyjnej, przez postępowania rejestrowe, monitorowanie i odnawianie praw z rejestracji;
 • dbałość o poszanowanie materialnych i niematerialnych praw autorskich: doradzanie i przygotowywania umów, tworzenia programów ochrony prawnoautorskich z uwzględnieniem szans i zagrożeń wynikających z łatwego dostępu do treści w Internecie.

Biuro patentowe we Wrocławiu najczęściej wspiera przedsiębiorstwa z sektora kosmetycznego, modowego, nowych technologii, spożywczego, reklamy, brandingu i designu, teleinformatycznego, elektronicznego, medycznego i motoryzacyjnego. Dba również o interesy uczelni i instytucji badawczych w zakresie ochrony ich wynalazków oraz poszukiwania finansowania zewnętrznego (np. z puli środków funduszy europejskich).

Lista rzeczników patentowych JWP we Wrocławiu

JWP Rzecznicy Patentowi są obecni we Wrocławiu już od prawie 15 lat, a skład osobowy zmieniał się w tym czasie. Dyrektorem biura jest Joanna Janoszek, krajowy i europejski rzecznik patentowy, która specjalizuje się w uzyskiwaniu i ochronie praw własności przemysłowej. Często wspiera również klientów poprzez reprezentowanie ich w postępowaniach spornych i sądowych przed odpowiednimi instytucjami. W zakresie ochrony praw wyłącznych, znaków towarowych, designu i przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji we wrocławskim biurze szczególnie mocno działa dr Tomasz Gawliczek. Wsparciem wszystkich procesów organizacyjnych i komunikacyjnych zajmuje się Róża Wittek.

Biuro patentowe Wrocław – lokalizacja

Kancelaria patentowa JWP Rzecznicy Patentowi jest obecna we Wrocławiu już od 2009 roku a od 2015 zlokalizowana jest w Budynku Alfa Wrocławskiego Parku Technologicznego przy ulicy Klecińskiej 123. Dzięki swojej lokalizacji doradcy z biura we Wrocławiu w szczególny sposób dbają o przedsiębiorstwa, instytuty i uczelnie z województwa dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Z wrocławskimi rzecznikami patentowymi możesz się skontaktować osobiście w biurze, telefonicznie pod numerem 71 342 50 53 lub mailowo na wroclaw@jwp.pl.

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl

  Imię i Nazwisko *

  Email *

  Nazwa firmy

  Telefon

  Temat *

  Wiadomość *

  Załącznik

  Przytrzymaj CTRL, aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję  * Pola obowiązkowe

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl