Urządzenia medyczne MedTech

Udostępnij:

Produkcja urządzeń medycznych weszła w nową erę rozwoju. Dzięki intensywnym zmianom zachodzącym w branży MedTech współcześnie specjaliści wykonują bardzo szczegółowe badania diagnostyczne, a procedury lecznicze przeprowadzane są z niespotykaną dotąd precyzją, nawet na odległość. W medycynie wykorzystuje się najnowsze materiały i technologie, w tym technologie kosmiczne, umożliwiając powrót do zdrowia wielu pacjentom, którym jeszcze niedawno nie można było pomóc, a innym znacząco poprawiając komfort życia.

Biorąc pod uwagę skalę i dynamikę rozwoju tego sektora, dla przedsiębiorstw MedTech kluczowe jest wsparcie specjalistów rozumiejących techniczne aspekty związane z projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń, narzędzi i materiałów medycznych oraz z wiedzą, jak zadbać o ich ochronę.

Bacznie przyglądamy się trendom panującym w sektorze Med-tech i urządzeń medycznych. Dzięki temu rozumiemy wyzwania, jakim trzeba stawić czoło, oraz wiemy, jak konstruować strategię ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w tej branży. Pracujemy zarówno z wielkimi przedsiębiorstwami, jak i ze start-upami, oferując indywidualne podejście i kreatywne rozwiązania.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • budowania strategii efektywnej ochrony wynalazków i wzorów użytkowych w Polsce, Europie i na świecie
 • badań patentowych stanu techniki, zdolności patentowej, czystości patentowej, badań podmiotowych, monitoringu i audytu własności intelektualnej oraz analiz patent landscape
 • postępowań zgłoszeniowych i rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi urzędami w sprawach wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • licencjonowania i przenoszenia praw wyłącznych
 • sporów dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • analizy możliwości transferu technologii i komercjalizacji
 • obsługi prawnej transferu technologii
 • odnowień praw wyłącznych i zmian w rejestrach
 • spraw regulacyjnych przy współpracy z JWP Kancelarią Prawną
 • szkoleń, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Współpracujemy zarówno z uczelniami, jak i bezpośrednimi dostawcami urządzeń medycznych, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianej tomografii czy innych nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Dokonujemy zgłoszeń, opiniujemy oraz badamy zdolność i czystość patentową również w dziedzinie ortopedii, okulistyki czy stomatologii, jak choćby w przypadku biometrycznych implantów dentystycznych. W obrębie naszych działań znajdują się ponadto rozwiązania dotyczące przechowywania oraz aplikacji produktów leczniczych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl