Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Usługi

Wynalazki

Znaki towarowe

Wzory przemysłowe

Prawo autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa

Spory

Strategia i zarządzanie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Wiadomości

Próby oszustwa – ważny komunikat dotyczący faktur

W ostatnich dniach odnotowaliśmy kilkukrotne próby oszustwa polegającego na wyłudzaniu poprzez wysyłanie fałszywych faktur za rzekome usługi prawne naszych kancelarii. Prosimy o szczególne zwracanie uwagi na adresy mailowe, z których wysyłane są maile z fakturami….

18 kwietnia 2024

#JWPBlog – Patent majątkiem przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno na własny rachunek, jak i w formie spółki kapitałowej, nieodłącznie wiąże się z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa. Przeczytaj najnowszy artykuł Jacka Stachowskiego! Czytaj >>

02 kwietnia 2024

JWP Kancelaria Prawna

obsługa prawna firm

Fundacja JWP
Pomysł | Patent | Zysk

szkolenia i edukacja

Blog

dzielimy się wiedzą o własności intelektualnej

Kancelaria patentowa Warszawa

Biuro kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi w Warszawie jest główną siedzibą grupy JWP. Nasza firma jest jedną z największych kancelarii wyspecjalizowanych w ochronie praw własności przemysłowej i intelektualnej. Obsługujemy klientów z Polski i zagranicy, a świadczone usługi zaspokajają pełny zakres potrzeb firm, indywidualnych twórców, uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Nasze usługi obejmują wszystkie działania prawne związane z ochroną dóbr niematerialnych: od rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przez wzory użytkowe i patenty dla najważniejszych sektorów gospodarki (takich jak m.in. farmacja, IT, mechanika, biotechnologia, gaming, przemysł spożywczy, e-commerce i inne), aż po prawo autorskie czy sprawy sporne przed sądami i urzędami. Od ponad trzydziestu lat eksperci z biura patentowego JWP doradzają klientom, wsłuchując się w ich indywidualne potrzeby i tworząc spójne, uzupełniające się strategie obejmujące wszystkie pożądane i przydatne narzędzia ochrony prawnej.

Biuro patentowe Warszawa

Nasza kancelaria rzecznika patentowego JWP, to miejsce w którym stawiamy na wąską specjalizację. Głęboko wierzymy, że dostarczając wysokiej jakości usługi z tak skomplikowanej dziedziny, jaką jest prawo własności przemysłowej najlepiej pomagamy naszym klientom Zespół patentowy podzieliliśmy na dwa podzespoły, pierwszy specjalizujący się w sprawach z dziedzin mechaniki i elektroniki, drugi w dziedzinie biotechnologii, chemii i farmacji. Doradztwo patentowe rozpoczynamy zazwyczaj od darmowej konsultacji online lub telefonicznej, podczas której nasz ekspert na podstawie podstawowych informacji na temat sprawy klienta przedstawia możliwości wsparcia oraz warunki współpracy.

Kancelaria rzecznika patentowego Warszawa

Kancelaria rzeczników patentowych, to wyjątkowe miejsce, w którym pracują wybitni specjaliści, gotowi doradzać w kwestiach prawnych, technicznych oraz biznesowych. Eksperci zajmujący się wzorami przemysłowymi, wzorami użytkowymi czy znakami towarowymi ściśle współpracują z rzecznikami patentowymi. Dzięki temu świadczone usługi patentowe i prawne obejmują bardzo szeroki zakres, co niewątpliwie przekłada się na czerpanie największych korzyści przez klientów kancelarii patentowej JWP. Tylko wysoko wykwalifikowani rzecznicy oraz różnorodne, uzupełniające się kompetencjami zespoły są wstanie dostarczyć solidną i pełną ochronę dla biznesu oraz świata nauki.

Ochrona patentu Warszawa

Ochrona patentu, jest jednym z ciekawszych i ważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego zagadnień. Jednak, aby patentowane rozwiązania mogły przyczyniać się do wzrostów oraz zaspokajać potrzeby swoich odbiorców, muszą być komercjalizowane. Z tego też powodu, kancelaria JWP oferuje szerszy zakres usług niż samo uzyskanie prawa ochronnego na dany wynalazek. Nasi klienci mogą liczyć również na wsparcie w takich obszarach jak: ochrona znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, ochrona prawa autorskiego, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji czy prowadzenie spraw sporych.

Doradztwo patentowe Warszawa

Prawna ochrona patentu przeszła wielką rewolucję w historii najnowszej. Od stanowienia rodzaju certyfikatu czy lauru, którym można się było szczycić w czasach PRL-u, aż po instrument prawny, który umożliwia czerpanie realnych zysków. Obecnie stoimy w obliczu kolejnych wyzwań, którym jest zmiana systemu patentowego w większości krajów unii europejskiej (patent o jednolitym skutku oraz Jednolity Sąd Patentowy). Wejście w życie nowego systemu rodzi wiele korzyści, ale także ryzyk dla uprawnionych. Koniecznym stało się dziś dla biznesu podjęcie współpracy z europejskim rzecznikiem patentowym. Kancelaria patentowa JWP skupia takich właśnie specjalistów.

Usługi patentowe Warszawa

Wśród ekspertów pracujących w warszawskim biurze są zarówno przedstawiciele zawodów prawniczych, specjaliści ds. własności intelektualnej, jak i liczne grono osób z uprawnieniem rzecznika patentowego z wykształceniem technicznych. Prawnicy i adwokaci dostarczają naszym klientom dobrze skonstruowane umowy oraz zapewniają bezpieczeństwo na wypadek sytuacji spornych. Zespoły rzecznikowskie doradzają w zakresie wynalazków i uzyskania patentu, nie tylko merytorycznie, ale także, dzięki bogatemu doświadczeniu biznesowemu, w komercjalizacji opatentowanych rozwiązań. Specjaliści ds. własności intelektualnej pomogą w skonstruowaniu zabezpieczającego maksymalny zakres uprawnień zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i podzielą się wiedzą z zakresu najlepszych praktyk przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

Prawna ochrona patentu Warszawa

Opracowanie wynalazku, za każdym razem jest wielkim osiągnięciem, które zasługuje na uhonorowanie oraz zysk w postaci wdrożenia nowoopracowanego rozwiązania do produkcji na jak największą skalę. W tych celach właśnie utworzono system patentowy, działający z powodzeniem od wielu lat. Aby uzyskać patent, wynalazek musi spełniać określone warunki, m.in. musi być nowy (nieznany wcześniej), posiadać tzw. poziom wynalazczy (rozwiązanie musi być nieoczywiste dla znawcy danej branży) i stosowalny przemysłowo (możliwy do wdrożenia na dużą skalę). Spełniający wszystkie przesłanki wynalazek, warto opatentować, gdyż zyskujemy tym samym wyłączność na czerpanie zysków finansowych z zastosowania naszego rozwiązania. Taka ochrona trwa zazwyczaj do dwudziestu lat, a w niektórych przypadkach (takich jak leki czy środki ochrony roślin) można ubiegać się o przedłużenie monopolu o dodatkowe pięć lat., Taki dodatek nazywamy „Dodatkowym Prawem Ochronnym” (ang. SPC). Po upływie okresu ochrony lub np. w wyniku celowego lub przypadkowego nieuiszczenia opłaty urzędowej w czasie trwania ochrony, wszystkie wynalazki trafiają do domeny publicznej. Oznacza to, że mogą być wykorzystywane w przemyśle na szeroką skalę, na rzecz dobra publicznego.

Rzecznik patentowy Warszawa

Warszawa jako największe miasto w Polsce jest miejscem, w którym stosunkowo łatwo znaleźć rzecznika patentowego, mino że w skali kraju rzeczników patentowych jest niewielu. Według danych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest ich zaledwie 898, z czego tylko ok. 70% czynnych zawodowo. Szukając eksperta tej specjalizacji, najlepiej zwrócić się do kancelarii z wieloletnim doświadczeniem i szerokim wachlarzem usług. Zawód rzecznika patentowego jest z jednej strony interdyscyplinarny, a z drugiej wymaga ścisłej specjalizacji. Najcenniejszym źródłem wiedzy i najlepszego wsparcia udzieli zespół składający się z osób posiadających różnorodne wykształcenie oraz doświadczenia. Kancelarią działającą na terenie Warszawy od ponad 30 lat, wyspecjalizowaną w prawie własności intelektualnej oraz skupiającą rzeczników patentowych i prawników jest JWP Rzecznicy Patentowi.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl