Spożywczy

Udostępnij:

Branża spożywcza ze względu na jej ogromną złożoność jest prawdziwym wyzwaniem dla ochrony własności intelektualnej. Producenci żywności, szczególnie ci posiadający w swojej ofercie wiele produktów, stoją przed koniecznością zabezpieczenia m.in. portfolio znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także tajemnic handlowych (np. przepisów, receptur).

Nowe możliwości technologiczne, wymogi ochrony środowiska, jak również coraz większa świadomość w zakresie odżywiania oraz trendy, jakie się z tym wiążą, stawiają przed sektorem spożywczym szereg wyzwań. Niesamowity rozwój branży powoduje, że staje się ona bardzo wymagająca również na płaszczyźnie ochrony własności intelektualnej.

Mimo coraz ostrzejszych warunków konkurencji na rynku, nasi klienci czują się z nami bezpiecznie. Korzystają bowiem z pomocy profesjonalnych pełnomocników, którzy wspierają ich w tworzeniu i realizowaniu strategii ochrony intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym uwarunkowania prawne oraz działania marketingowe. Mogą również liczyć na naszą wiedzę i doświadczanie w postępowaniach rejestrowych, postępowaniach mediacyjnych i sądowych.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

  • budowania strategii efektywnej ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
  • badań, rejestrowania i monitorowania znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  • zarządzania portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  • licencjonowania i przenoszenia praw do wzorów przemysłowych i znaków towarowych
  • sporów związanych z naruszeniami wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz praw autorskich
  • spraw celnych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej na granicy i zwalczania podróbek
  • działań mających na celu zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji
  • prawa konsumenckiego przy współpracy z JWP Kancelarią Prawną
  • szkoleń, warsztatów i innych form przekazywania wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej
  • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z koncernami FMCG, producentami m.in. napojów, słodyczy, suplementów diety czy nutraceutyków, które wspieramy w kompleksowej ochronie portfolio znaków towarowych, wzorów przemysłowych i receptur. Doradzamy, jaką przyjąć strategię w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zależności od specjalizacji i segmentu rynku, w którym działa dana firma. Opiekujemy się prawami wyłącznymi, dbając o terminowe odnowienia, a także monitorując konkurencję i wychwytując możliwe naruszenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl