Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Udostępnij:

Stabilność przedsiębiorstwa zależy od skutecznej ochrony poufnych informacji. Tajemnica przedsiębiorstwa, obejmująca kluczowe dla działalności firmy dane o charakterze technicznym dotyczące organizacji przedsiębiorstwa, jego klientów i partnerów i know how firmy, w wielu przypadkach dobra ochrona decyduje o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jednak możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zależą od tego, czy firma podejmuje odpowiednie działania zamierzające do zachowania poufności objętych nią informacji. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona know-how czy tajemnica handlowa powinny być jednym z najwyższych priorytetów właścicieli i kadry zarządzającej każdej firmy.

Wiemy, w jaki sposób chronić to, co dla firm jest najważniejsze. Nasi specjaliści doradzają we wdrażaniu procedur koniecznych do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Pomagamy konstruować odpowiednie regulaminy i umowy z pracownikami oraz partnerami, skutecznie zapobiegając ujawnieniu poufnych elementów działalności firmy.

Tajemnica przedsiębiorstwa – usługi:

  • opiniowanie projektów biznesowych, kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, konkursów w zakresie ich zgodności z przepisami prawa i dobrymi obyczajami
  • przygotowanie projektów regulaminów, zgód, zezwoleń i oświadczeń związanych z ochroną poufności, know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstw
  • prowadzenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstw
  • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących prawa autorskiego i tajemnicy firmy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona praw autorskich

Ochrona praw autorskich w Internecie

Ochrona baz danych

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl