Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Newsletter

Usługa „Newsletter JWP” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o aktualnościach w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Korzystanie z usługi „Newsletter JWP” jest dobrowolne i bezterminowe. Dodatkowo:

• W celu świadczenia usługi „Newsletter JWP” JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp.k. pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

• Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

• Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link w treści: „Zasady korzystania z Newsletter JWP” oraz „Nota prawna” .

• Administratorem danych jest JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 28/30. Dane osobowe zbierane są przez JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp.k. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter JWP”. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter JWP”.

Udostępnij