Postępowania sporne

Udostępnij:

Ochrona prawna własności intelektualnej daje szereg narzędzi, które znacząco wpływają na kondycję finansową i rozwój działalności naszych klientów. Aby w pełni korzystać z tych instrumentów, należy jednak systematycznie monitorować rynek i podejmować konsekwentne działania przeciwko wszelkim przypadkom naruszeń. Brak aktywności w tym zakresie nie tylko poddaje w wątpliwość sens uzyskania danego prawa i poniesienie kosztów, ale również, w określonych okolicznościach, może przyczynić się do jego unieważnienia.

W toku postępowania rejestrowego lub już po uzyskaniu prawa wyłącznego niekiedy zachodzi konieczność podjęcia kroków zmierzających do unieważnienia lub wygaszenia prawa osób trzecich, które może wchodzić w zakres naszej ochrony lub blokować jej uzyskanie.

Nasi doradcy wspierają klientów w postępowaniach spornych odnośnie praw własności intelektualnej prowadzonych w Polsce, Unii Europejskiej, a we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami także w innych krajach świata. W konsekwencji może to oznaczać prowadzenie postępowa przed urzędem patentowym lub sądem. Postępowanie sporne może leżeć w głębokim interesie firmy, być wynikiem decyzji Klienta lub też ostatecznością, której często  można uniknąć dzięki wynegocjowaniu korzystnych i satysfakcjonujących warunków ugody.

Postępowania sporne – usługi:

  • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP w sprawach unieważnienia praw wyłącznych – patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy, dodatkowego prawa ochronnego (SPC), praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografii układów scalonych
  • prowadzenie postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w sprawach unieważnienia europejskich patentów
  • prowadzenie postępowań przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach unieważnienia unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych
  • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy
  • prowadzenie postępowań we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami o unieważnienie lub wygaszenie praw wyłącznych chronionych w trybie krajowym różnych państw

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Walidacje patentu europejskiego

Ochrona znaków towarowych

Badania znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

Ochrona wzorów przemysłowych

Badania wzorów przemysłowych

Postępowania sądowe

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Postępowania celne na granicy

Ochrona nazw domen internetowych

Ochrona prawa odmian roślin

Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC)

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl