Moda

Udostępnij:

Branża modowa już dawno przestała kojarzyć się wyłącznie z ubiorem. Nigdy wcześniej moda nie była tak bardzo dostępna i tak mocno związana ze sposobem wyrażania swojej osobowości. Jednak aspekty estetyczne i kulturowe to tylko niewielki wycinek, który czyni tę dziedzinę wyjątkową. Silna konkurencja i szczególna podatność produktów przemysłu modowego na kopiowanie sprawiają, że ochrona własności intelektualnej ma w tym sektorze duże znaczenie. Wsparcie prawne dla firm z branży fashion jest często niezbędne.

Zastosowanie narzędzi prawnych z dziedziny własności intelektualnej i przemysłowej pozwala firmom z branży fashion budować skuteczne strategie ochrony marek, wpływając korzystnie na długofalowy rozwój przedsiębiorstw. Ma to duże znaczenie szczególnie dla młodych firm modowych, które przeznaczają znaczne środki na działania marketingowe, nierzadko zapominając o ochronie swoich praw do nazwy, logo czy projektów.

Dzięki naszej pomocy klienci są w stanie uniknąć tych i wielu innych błędów. Dobrze rozumiemy specyfikę rynku modowego, dzięki czemu skutecznie pomagamy markom chronić prawa wyłączne.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • budowania strategii efektywnej ochrony praw własności intelektualnej w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
 • badań, rejestrowania i monitorowania znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • ochrony praw autorskich oraz przygotowywania strategii zarządzania prawami do projektów odzieży i akcesoriów oraz obuwia
 • konstruowania i przygotowywania umów i regulaminów określających zasady współpracy pomiędzy projektantem a przedsiębiorcą, inwestorem lub konsumentem
 • prowadzenia spraw spornych dotyczących naruszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz praw autorskich w odniesieniu do odzieży, obuwia i związanych z branżą modową akcesoriów, jak również zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji
 • negocjacji w sprawach obrotu prawami wyłącznymi
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w celu polubownego załatwienie spraw
 • licencjonowania i przenoszenia praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich
 • spraw celnych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej na granicy i zwalczania podróbek
 • prowadzenia postępowań administracyjnych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), jak również Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami europejskimi o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa
 • doradztwa i pomocy w uzyskaniu WIPO Proof

Doświadczenie

W naszym bogatym portfolio działań posiadamy obsługę m.in. ekskluzywnej włoskiej marki odzieżowej (spory sądowe, ochrona przed podróbkami), czołowego polskiego producenta bielizny  (postępowania rejestrowe, sporne, sądowe, opinie prawne, umowy doradztwo strategiczne) czy renomowanego amerykańskiego producenta wysokiej klasy okularów (postępowania sądowe – karne, postępowania celne – ochrona na granicy). Ponadto prowadziliśmy m.in. spór sądowy w sprawie naruszenia praw własności intelektualnej renomowanej francuskiej marki bieliźnianej przeciwko dużej sieci sklepów. Wśród firm, które obsługujemy, znajduje się także liczna grupa krajowych małych i średnich przedsiębiorstw odzieżowych. Doświadczenie Kancelarii obejmuje również spory administracyjne przed Urzędem Patentowym RP, WSA oraz NSA, w tym m.in. postępowanie o unieważnienie patentu w imieniu producenta akcesoriów motocyklowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl