Na czym polega europejski tryb patentowania (EPC)?

Polska przystąpiła do szeregu porozumień międzynarodowych umożliwiających ochronę patentów na całym świecie. Nasz kraj jest stroną m.in. Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich (EPC), a także Układu o Współpracy Patentowej (PCT).

Patent europejski (EPC) udzielany jest na podstawie jednego zgłoszenia w jednym z trzech języków urzędowych EPO, w którym można wskazać, gdzie spośród 32 krajów europejskich (stan na maj 2019 r.) rozwiązanie ma być chronione. Patenty udzielane są z zastosowaniem jednolitej i scentralizowanej procedury i w związku z tym otrzymuje się jednolity zakres ochrony na wynalazek. Patent europejski określa się jako wiązkę patentów krajowych, gdyż po udzieleniu podlega on w każdym państwie przepisom prawa krajowego i jest równoważny patentowi krajowemu w zakresie skutków prawnych.

Patrz -> Jak wygląda procedura uzyskania patentu europejskiego przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)?

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl