Ochrona prawa odmian roślin

Udostępnij:

Dynamicznie rozwijające się technologie oraz zmieniające się warunki klimatyczne i demograficzne to tylko kilka spośród wielu czynników, które doprowadziły do coraz większego zapotrzebowania na nowe odmiany roślin. Dają one większe plony, zapewniają wyższą jakość, odporność na szkodniki i choroby, są sposobem na zwiększenie wydajności produkcji. Właśnie dzięki temu prawa wyłączne do odmian roślin odgrywają kluczową rolę we współczesnym rolnictwie, ogrodnictwie czy leśnictwie.

Nowe odmiany roślin, które cechują się odrębnością, wyrównaniem i trwałością, mogą być chronione za pomocą praw wyłącznych o zasięgu krajowym lub unijnym, co zapewnia hodowcom możliwość ich czasowej monopolizacji, a także generowanie dodatkowych zysków za sprawą udzielenia odpłatnej licencji upoważniającej do korzystania z przysługujących im praw.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania praw wyłącznych do odmian roślin, ich utrzymania i ochrony, a także komercjalizacji. Bierzemy udział w wielu prestiżowych wydarzeniach związanych z tą unikatową specjalizacją (IP Protection on Plant Innovation w Amsterdamie, międzynarodowa wystawa „Zieleń to życie”) oraz publikujemy w branżowych czasopismach (np. Szkółkarstwo ). Zaangażowanie i doświadczenie naszych ekspertów to atuty cenione przez klientów, którzy w swojej strategii działań rynkowych wykorzystują ochronę prawną odmian roślin.

Ochrona odmian roślin – usługi:

 • przeprowadzanie badań stanu prawnego zarejestrowanych odmian roślin w systemie krajowym i wspólnotowym oraz badań zdolności rejestracyjnej proponowanej nazwy odmiany
 • przygotowanie zgłoszenia odmian roślin w trybie krajowym przed Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i w trybie wspólnotowym przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz prowadzenie postępowań przed tymi urzędami
 • sporządzanie pism procesowych (wniosków, oświadczeń, sprzeciwów, środków odwoławczych) w postępowaniach krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) dotyczących praw wyłącznych do odmian roślin
 • monitorowanie terminów płatności urzędowych
 • wnoszenie opłat za udzielenie i odnowienie praw wyłącznych do odmian roślin
 • dokonywanie niezbędnych zmian w urzędowych rejestrach
 • reprezentacja w postępowaniach o wpis odmiany do krajowego Rejestru Odmian/Katalogu Wspólnotowego celem uzyskania urzędowej zgody na wprowadzenie materiału siewnego do obrotu
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w wypadku naruszenia praw wyłącznych do chronionych odmian roślin
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w celu polubownego zakończenia sporów dotyczących chronionych odmian roślin
 • prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi dotyczących naruszeń praw wyłącznych do chronionych odmian roślin
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów ochrony odmian roślin oraz przygotowywanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa wyłączne do chronionych odmian
 • kompleksowa ochrona prawna odmian roślin
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Ochrona wzorów użytkowych

Badania patentowe i doradztwo

Walidacje patentu europejskiego

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Tłumaczenia techniczne specjalistyczne

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl