Ochrona odmian roślin

Udostępnij:

Dynamicznie rozwijające się technologie oraz zmieniające się warunki klimatyczne i demograficzne to tylko kilka spośród wielu czynników, które doprowadziły do coraz większego zapotrzebowania na nowe odmiany roślin. Dają one większe plony, zapewniają wyższą jakość, odporność na szkodniki i choroby, są sposobem na zwiększenie wydajności produkcji. Właśnie dzięki temu prawa wyłącznie do nowych odmian roślin odgrywają kluczową rolę we współczesnym rolnictwie, ogrodnictwie czy leśnictwie.

Nowe odmiany roślin, które cechują się odrębnością, wyrównaniem i trwałością, mogą być chronione za pomocą praw wyłącznych o zasięgu krajowym lub unijnym, co zapewnia hodowcom możliwość ich czasowej monopolizacji, a także generowanie dodatkowych zysków za sprawą udzielenia odpłatnej licencji upoważniającej do korzystania z przysługujących im praw.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania praw wyłącznych do odmian roślin, ich utrzymania i ochrony, a także komercjalizacji. Bierzemy udział w wielu prestiżowych wydarzeniach związanych z tą unikatową specjalizacją (IP Protection on Plant Innovation w Amsterdamie, międzynarodowa wystawa „Zieleń to życie”) oraz publikujemy w branżowych czasopismach (np. Szkółkarstwo). Zaangażowanie i doświadczenie naszych ekspertów to atuty cenione przez klientów, którzy w swojej strategii działań rynkowych wykorzystują prawa do nowych odmian roślin.

Usługi:

 • przeprowadzanie badań stanu prawnego zarejestrowanych odmian roślin w systemie krajowym i wspólnotowym oraz badań zdolności rejestracyjnej proponowanej nazwy odmiany
 • przygotowanie zgłoszenia odmian roślin w trybie krajowym przed Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i w trybie wspólnotowym przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz prowadzenie postępowań przed tymi urzędami
 • sporządzanie pism procesowych (wniosków, oświadczeń, sprzeciwów, środków odwoławczych) w postępowaniach krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) dotyczących praw wyłącznych do odmian roślin
 • monitorowanie terminów płatności urzędowych
 • wnoszenie opłat za udzielenie i odnowienie praw wyłącznych do odmian roślin
 • dokonywanie niezbędnych zmian w urzędowych rejestrach
 • reprezentacja w postępowaniach o wpis odmiany do krajowego Rejestru Odmian/Katalogu Wspólnotowego celem uzyskania urzędowej zgody na wprowadzenie materiału siewnego do obrotu
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach dotyczących naruszeń praw wyłącznych do chronionych odmian roślin
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w celu polubownego zakończenia sporów dotyczących chronionych odmian roślin
 • prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi dotyczących naruszeń praw wyłącznych do chronionych odmian roślin
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawnych aspektów ochrony odmian roślin oraz przygotowywanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa wyłączne do chronionych odmian
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Wzory użytkowe

Badania patentowe

Walidacje

Odnowienia i zmiany

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl