Sztuczna inteligencja AI i IT

Udostępnij:

Dzisiejsi przedsiębiorcy operują w najszybciej zmieniającej się rzeczywistości w historii świata. Rozwój informatyczny, przepływ danych i rozwiązania chmurowe, wzrost transakcji w ecommerce, augmented reality, sztuczna inteligencja AI a nawet perspektywa rozpowszechnienia się komputerów kwantowych daje ogromne pole możliwości biznesowych, ale niesie też ze sobą nieznane wcześniej ryzyka. Tam, gdzie nowoczesna technologia, rozwiązania IT i AI, zostają zaprzęgnięte do pracy samodzielnie lub jako wsparcie działań człowieka pojawia się wiele problemów natury prawnej – do kogo należą prawa autorskie do stworzonej bazy danych? Kto ponosi odpowiedzialność za algorytm? Jak w firmie uregulować relację między działaniami człowieka a AI?

Postęp technologiczny stawia nowe wyzwania przed branżą IT, a zwłaszcza przed producentami oprogramowania i ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Zaawansowane rozwiązania informatyczne wymagają starannej wieloaspektowej ochrony prawnej, aby zapewnić bezpieczeństwo i należne korzyści tak użytkownikom jak i twórcom technologii.

W świetle dynamicznych przemian firmy potrzebują sprawdzonych i doświadczonych doradców, którzy pomogą im poruszać się nie tylko na gruncie technologicznym, ale i prawnym. Z odpowiedzią na te potrzeby przychodzą eksperci z kancelarii patentowej JWP Rzecznicy Patentowi, którzy dzięki ścisłej współpracy z kontrahentami dokonują identyfikacji, wspierają rozwój, komercjalizację i ochronę praw własności intelektualnej każdej firmy. Liczne przykłady kooperacji zarówno z największymi, jak i małymi podmiotami rynku udowadniają, że w naszej kancelarii panuje głębokie zrozumienie faktu, iż efektywne wykorzystanie technologii stanowi kluczowy element sukcesu na rynku komercyjnym.

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • negocjowania, sporządzania i opiniowania umów rozwojowych, wdrożeniowych oraz utrzymaniowych dla programów komputerowych i systemów informatycznych;
 • przygotowywania umów związanych z licencjonowaniem oraz obrotem prawami autorskimi, w tym umów EULA (End User License Agreement);
 • opracowywania regulaminów stron internetowych;
 • opracowywania regulaminów wewnętrznych dotyczących wykorzystania narzędzi opartych o sztuczną inteligencję (AI) w przedsiębiorstwie;
 • sporządzania umów o poufności, umów ze współpracownikami i podwykonawcami;
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zarządzania know-how oraz polityki zarządzania własnością intelektualną w firmie;
 • badań patentowych oraz opracowywania zgłoszeń wynalazków wspomaganych komputerowo w trybie krajowym, międzynarodowym i zgłoszeń europejskich;
 • badań i rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w zakresie oprogramowania, grafik, ikon, graficznych interfejsów użytkownika (GUI) i layoutów;
 • sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń;
 • prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi;
 • prowadzenia postępowań cywilnych dotyczących ochrony praw wyłącznych;
 • prowadzenia mediacji w celu polubownego załatwienia spraw;
 • działalności badawczo rozwojowej, w tym w przygotowywaniu umów transferu technologii czy strategii komercjalizacji rozwiązań.

Ponadto prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Doświadczenie:

W obszarze IT współpracujemy z producentami oprogramowania, a także z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sieci. Bierzemy udział w programach akceleracyjnych i zwiększamy świadomość prawa własności intelektualnej i trendów rynkowych w obszarze prawa nowych technologii, a także ryzyka związanego z potencjalnym naruszeniem praw wyłącznych. Prowadzimy spory na rynku krajowym oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym, współpracując z kancelariami na całym świecie. Nasz interdyscyplinarny zespół to doświadczeni specjaliści, wspierający nie tylko największych graczy światowego rynku, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl