Na czym polega unieważnienie wzoru przemysłowego?

Posiadając prawo ochronne z rejestracji wzoru przemysłowego, przedsiębiorca może wnioskować do Urzędu Patentowego o unieważnienie należących do innych podmiotów wzorów przemysłowych naruszających jego prawa. Sprawy o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego Urząd Patentowy rozstrzyga w trybie postępowania spornego. Podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – oprócz niespełnienia wskazanych powyżej warunków rejestracji wzoru – może być również stwierdzenie, że wykorzystanie wzoru narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Dotyczy to w szczególności wykorzystania we wzorze oznaczeń odróżniających (np. znaków towarowych) należących do innych podmiotów.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl