Ochrona wzorów użytkowych

Udostępnij:

Produkty atrakcyjne wizualnie zazwyczaj dobrze się sprzedają. Jednak to, co nadaje im szczególnej wartości i zwiększa popyt na nie, to ich użyteczność i oryginalność w zakresie spełnienia potrzeb konsumenta.

Co to jest wzór użytkowy?

Pod terminem „wzór użytkowy” kryją się wszelkie nowe i praktyczne rozwiązania konstrukcyjne, które można zastosować w przemyśle, np. kształt, budowa czy kompozycja przedmiotów o trwałej postaci. Ochrona wzorów użytkowych wiąże się z możliwością czerpania korzyści finansowych z opracowanych i wdrożonych rozwiązań. Przykłady wzorów użytkowych to m.in. interaktywny regał na produkty oferowane w sklepach, orteza produkowana przez drukarkę 3D, wielokołowy rower poziomy czy różnego rozwiązania pomagające utrzymanie higieny w miejscach publicznych.

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Wzory użytkowe nie muszą mieć przełomowego charakteru, ale jeśli mają być uznane za nowe, w żaden sposób nie mogą wcześniej pojawić się nigdzie indziej na świecie. Nie obejmuje ich ochrona wynikająca z przepisów prawa autorskiego lub mająca źródło w rejestracji wzoru przemysłowego, lecz ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Twórcy tego typu rozwiązań nie są bezbronni, np. w obliczu naruszeń ich praw czy sytuacji spornych. Zastrzeżenie wzoru użytkowego to pierwszy krok w kierunku zabezpieczenia swoich praw oraz czerpania korzyści finansowych z opracowanego rozwiązania bez ryzyka naruszeń.

Wzór użytkowy a patent

Ochrona wzoru użytkowego może być postrzegana jako interesująca alternatywa dla patentu, szczególnie w kontekście czasochłonności procesu ubiegania się o niego i nakładów finansowych, jakie trzeba ponieść. Przez to jawi się jako szczególnie sprzyjające rozwiązanie dla start-upów i średnich przedsiębiorstw.

Rzecznicy patentowi naszej kancelarii posiadają wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie ochrony wzorów użytkowych, zdobyte w toku praktyki w kancelarii, pracy w działach badawczo-rozwojowych oraz patentowych firm czy też w pracy naukowo-badawczej. Wspieramy klientów na każdym etapie ochrony praw wyłącznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wzory użytkowe – usługi:

 • badania i opinie dotyczące zdolności rejestrowej
 • opracowywanie zgłoszeń wzorów użytkowych
 • wnoszenie opłat za udzielenie prawa wyłącznego
 • odnawianie praw na wzory użytkowe
 • monitorowanie terminarza opłat urzędowych
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach o naruszenie praw praw ochronnych na wzory użytkowe
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących ochrony wzorów użytkowych przed naruszeniem
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego zakończenia sporów dotyczących wzorów użytkowych
 • doradztwo strategiczne dotyczące ochrony wzorów użytkowych
 • przygotowanie umów w zakresie wzorów użytkowych
 • obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – kupno, sprzedaż, udzielenie licencji itp.
 • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Procedury

Tryb krajowy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Patenty

Badania patentowe i doradztwo

Walidacje patentu europejskiego

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona prawa odmian roślin

Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy (UPC)

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl