Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Oferujemy naszym Klientom profesjonalną ochronę wzorów użytkowych, tj. nowych i użytecznych rozwiązań o charakterze technicznym, dotyczących kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
W celu uzyskania ochrony prawa z rejestracji wzoru użytkowego:
  • przeprowadzamy szczegółowe badania zdolności rejestracyjnej
  • przygotowujemy opinie dotyczące zdolności rejestrowej wzorów użytkowych
  • opracowujemy zgłoszenia wzorów użytkowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP
W celu utrzymania ochrony:
  • odnawiamy prawa wyłączne na wzory użytkowe
  • monitorujemy terminarz opłat urzędowych
W przypadku naruszenia prawa wyłącznego na wzór użytkowy:
  • sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawach dot. naruszeń praw z rejestracji wzorów użytkowych
  • prowadzimy mediacje i negocjacje w celu polubownego załatwienia sporów o wzory użytkowe
  • prowadzimy postępowania cywilne, dotyczące ochrony wzorów użytkowych przed naruszeniem
W celu rozporządzenia prawem z rejestracji wzoru użytkowego:
  • oferujemy profesjonalne doradztwo i audyt prawny
  • przygotowujemy umowy w zakresie wzorów użytkowych
Udostępnij