Wzory użytkowe

Udostępnij:

Produkty atrakcyjne wizualnie zazwyczaj dobrze się sprzedają. Jednak to, co nadaje im szczególnej wartości i zwiększa popyt na nie, to ich użyteczność i oryginalność w zakresie rozwiązania problemu konsumenta. Pod terminem „wzór użytkowy” kryją się wszelkie nowe i użyteczne rozwiązania konstrukcyjne, które można zastosować przemysłowo, np. dotyczące kształtu, budowy czy kompozycji przedmiotów o trwałej postaci.

Wzory użytkowe nie muszą mieć przełomowego charakteru, ale jeśli mają być uznane za nowe, w żaden sposób nie mogą wcześniej pojawić się nigdzie indziej na świecie. Nie obejmuje ich ochrona wynikająca z przepisów prawa autorskiego lub mająca źródło w rejestracji wzoru przemysłowego. Nie oznacza to jednak, że twórcy takich rozwiązań są bezbronni, np. w obliczu naruszeń ich praw czy sytuacji spornych. Ponadto wzór użytkowy może być rozpatrywany jako interesująca alternatywa dla patentu, szczególnie w kontekście czasochłonności procesu ubiegania się o niego i nakładów finansowych, jakie trzeba ponieść. Przez to jawi się jako szczególnie sprzyjające rozwiązanie dla start-upów i średnich przedsiębiorstw.

Rzecznicy patentowi naszej kancelarii posiadają wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie ochrony wzorów użytkowych, zdobyte w toku praktyki w kancelarii, pracy w działach badawczo-rozwojowych oraz patentowych firm czy też w pracy naukowo-badawczej. Wspieramy klientów na każdym etapie ochrony praw wyłącznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Usługi:

 • badania i opinie dotyczące zdolności rejestrowej
 • opracowywanie zgłoszeń wzorów użytkowych
 • wnoszenie opłat za udzielenie prawa wyłącznego
 • odnawianie praw na wzory użytkowe
 • monitorowanie terminarza opłat urzędowych
 • sporządzanie listów ostrzegawczych w sprawach o naruszenie praw praw ochronnych na wzory użytkowe
 • prowadzenie postepowań sądowych dotyczących ochrony wzorów użytkowych przed naruszeniem
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w celu polubownego zakończenia sporów dotyczących wzorów użytkowych
 • doradztwo strategiczne dotyczące ochrony wzorów użytkowych
 • przygotowanie umów w zakresie wzorów użytkowych
 • obsługa transakcji związanych z obrotem prawami – kupno, sprzedaż, udzielenie licencji itp.

Procedury

Tryb krajowy

Usługi pokrewne

Patenty

Badania patentowe

Walidacje

Odnowienia i zmiany

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona odmian roślin

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?