Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Wzory użytkowe
 • Eksperci
Sławomir Budziński
rzecznik patentowy
Małgorzata Trejgis
rzecznik patentowy
dr inż. Anna Haznar
rzecznik patentowy
dr inż. Konrad Ptasiński
specjalista
aplikant
Iwona Płodzich-Hennig
rzecznik patentowy
Oferujemy naszym Klientom profesjonalną ochronę wzorów użytkowych, tj. nowych i użytecznych rozwiązań o charakterze technicznym, dotyczących kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
W celu uzyskania ochrony prawa z rejestracji wzoru użytkowego:
 • przeprowadzamy szczegółowe badania zdolności rejestracyjnej
 • przygotowujemy opinie dotyczące zdolności rejestrowej wzorów użytkowych
 • opracowujemy zgłoszenia wzorów użytkowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP
W celu utrzymania ochrony:
 • odnawiamy prawa wyłączne na wzory użytkowe
 • monitorujemy terminarz opłat urzędowych
W przypadku naruszenia prawa wyłącznego na wzór użytkowy:
 • sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawach dot. naruszeń praw z rejestracji wzorów użytkowych
 • prowadzimy mediacje i negocjacje w celu polubownego załatwienia sporów o wzory użytkowe
 • prowadzimy postępowania cywilne, dotyczące ochrony wzorów użytkowych przed naruszeniem
W celu rozporządzenia prawem z rejestracji wzoru użytkowego:
 • oferujemy profesjonalne doradztwo i audyt prawny
 • przygotowujemy umowy w zakresie wzorów użytkowych
Udostępnij